Gospodarka / Biznes

MI: porozumienie w sprawie budowy zbiornika Kotlarnia podpisane (komunikat)

– Ministerstwo Infrastruktury informuje:

6 lutego 2023 r., w obecności wiceministra infrastruktury Grzegorza Witkowskiego, Wody Polskie, gminy Bierawa i Kuźnia Raciborska, Lasy Państwowe, Kopalnia Piasku Kotlarnia SA oraz Miasto Rybnik podpisały porozumienie ws. budowy zbiornika Kotlarnia na Bierawce.

Porozumienie wyznacza inwestora zadania oraz wskazuje podmioty uczestniczące w kosztach przygotowania dokumentacji projektowej. Poszukiwane będą zewnętrzne źródła finansowania, a inwestycja zostanie uwzględniona w planach wieloletnich. Inwestorowi projektu budowy zbiornika udostępnione zostaną opracowania, które powstały w 2008 r. Wskazany został również podmiot, który przeprowadzi konsultacje społeczne inwestycji.

„Zbiornik Kotlarnia będzie pełnił wiele funkcji. Najważniejszymi z nich będzie retencja oraz przeciwdziałanie skutkom powodzi i suszy. Ponad połowa pojemności zbiornika zostanie bowiem przeznaczona na rezerwę przeciwpowodziową, która pomoże odciążyć zlewnię rzeki Bierawki na wypadek wezbrań” – powiedział wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.

Zbiornik Kotlarnia – znaczenie dla regionu

Zbiornik powstanie w regionie, który na skutek suszy został dotknięty pożarami lasów – w tym szczególnie tragicznym w Kuźni Raciborskiej 30 lat temu. Był to największy pożar w Europie Środkowej po II wojnie światowej. Ogień strawił wówczas ponad 90 km kw. lasów w rejonie Kuźni Raciborskiej, Kędzierzyna-Koźla, Rud Raciborskich i Rudzińca. W jego wyniku życie straciły dwie osoby. W reakcji na te pożary powstały pierwsze plany budowy zbiornika na obszarze gminy Bierawa.

Obiekt powstanie w dawnym wyrobisku kopalnianym. To jeden z najprostszych sposobów rekultywacji terenu eksploatacji górniczej, który nie pociąga za sobą znaczącej ingerencji w środowisko naturalne, niesie za to liczne korzyści. Budowa zbiornika może wywrzeć pozytywny wpływ na stosunki wodne w okolicy. Obiekt będzie ponadto rezerwuarem wody odpowiadającym na liczne potrzeby mieszkańców i środowiska. Inwestycja została uwzględniona w dokumentach strategicznych, takich jak Plany Przeciwdziałania Skutkom Suszy oraz Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Dodatkowo zbiornik Kotlarnia, za sprawą zagospodarowania obszaru wokół niego, stanie się dostępnym dla mieszkańców terenem rekreacji i odpoczynku. W realizacji inwestycji będą uczestniczyły także władze gmin Bierawa i Kuźnia Raciborska, Lasy Państwowe oraz Kopalnia Piasku Kotlarnia SA.

Podobnie funkcjonuje inny z rezerwuarów w administracji Wód Polskich w Gliwicach – zbiornik Kuźnica Warężyńska, nazywany Pogorią IV, który także powstał przez zalanie wodą wyrobiska piasku.

Zakładane parametry zbiornika

Dokładne parametry zbiornika będą znane na etapie przygotowania dokumentacji technicznej inwestycji. Wstępnie powierzchnia zbiornika będzie obejmowała ok. 900 hektarów. Pojemność wyniesie ok. 40 mln m sześc., z czego ok. 24 mln m sześc. będzie stanowić rezerwę powodziową. Inwestycja ma zostać zrealizowana w perspektywie 2023-2029 r. Jej całkowity koszt jest szacowany na ok. 180 mln zł.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mick/


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wiadomości Gliwice

About Author

Może Cię także zainteresować:

Gospodarka / Biznes

MOSTOSTAL ZABRZE SA (4/2022) Podpisanie aneksu do listu intencyjnego zawartego przez spółkę zależną z Mercury Engineering Polska Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2021 z dnia 4 października 2021 roku w sprawie zawarcia listu intencyjnego dotyczącego realizacji
Gospodarka / Biznes

MOSTOSTAL ZABRZE SA (5/2022) Zawarcie aneksu do umowy ramowej o udzielanie gwarancji kontraktowych z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

MOSTOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 4 lutego 2022 r. MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. (spółka
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Więcej
AKCEPTUJĘ