Gospodarka / Biznes

MOSTOSTAL ZABRZE SA (4/2022) Podpisanie aneksu do listu intencyjnego zawartego przez spółkę zależną z Mercury Engineering Polska Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2021 z dnia 4 października 2021 roku w sprawie zawarcia listu intencyjnego dotyczącego realizacji zadania pn.: „Early Works at WAW03 Ballard” /Sękocin Stary k. Warszawy („List intencyjny”), Zarząd Mostostal Zabrze S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 31 stycznia 2022 r. Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. („GPBP” – spółka zależna Emitenta, „Wykonawca”) otrzymała od Mercury Engineering Polska Sp. z o.o. („Zleceniodawca”) obustronnie podpisany aneks do Listu intencyjnego („Aneks”).

Aneks rozszerza zakres robót GPBP m.in. o wykonanie prac w zakresie projektowania i dostaw konstrukcji stalowej oraz obudowy obiektów, zwiększając dotychczasową wartość Listu intencyjnego o kwotę 13,5 mln zł netto.

W przypadku podpisania umowy łączna wartość wynagrodzenia GPBP wynosić będzie 31,7 mln zł netto.

List intencyjny stanowi podstawę prawną współpracy stron przy realizacji projektu do momentu zawarcia umowy.

O zawarciu umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wiadomości Gliwice

About Author

Może Cię także zainteresować:

Gospodarka / Biznes

MOSTOSTAL ZABRZE SA (5/2022) Zawarcie aneksu do umowy ramowej o udzielanie gwarancji kontraktowych z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

MOSTOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 4 lutego 2022 r. MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. (spółka
Gospodarka / Biznes

BORYSZEW SA (4/2022) Postanowienie sądu administracyjnego dotyczące decyzji organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej – aktualizacja

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2021 dotyczącego decyzji organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej oraz wcześniejszych
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Więcej
AKCEPTUJĘ