Gospodarka / Biznes

RAFAMET SA (58/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. na dzień 25 stycznia 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069588, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 20 […]

Gospodarka / Biznes

RAFAMET SA (34/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. na dzień 3 sierpnia 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej, zarejestrowanej w rejestrze przedsię-biorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069588, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 20 […]

Gospodarka / Biznes

RAFAMET SA (18/2022) Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 25.04.2022 r. przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS zmian w Statucie Spółki, które zostały dokonane na podstawie […]

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Więcej
AKCEPTUJĘ