Gospodarka / Biznes

BORYSZEW SA (13/2022) Uchylenie w całości przez Wojewódzki Sąd Administracyjny decyzji organu podatkowego

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2021 oraz raportów wcześniejszych dotyczących decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach („Izba”) określającej zaległe zobowiązanie podatkowe spółki zależnej od Emitenta, tj. ZM SILESIA S.A. („ZM SILESIA”) w podatku VAT za lata 2013 – 2014 rok w kwocie 97.207.066,00 zł powiększone o odsetki od […]

Gospodarka / Biznes

BORYSZEW SA (7/2022) Uchylenie decyzji organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych za 2012 rok w spółce zależnej – aktualizacja informacji

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2021 z dnia 27 października 2021 roku oraz raportów wcześniejszych dotyczących decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach („Izba”) określającej zaległe zobowiązanie podatkowe spółki zależnej od Emitenta, tj. ZM SILESIA S.A. („ZM SILESIA”) w podatku VAT za 2012 rok w kwocie 28,6 mln zł […]

Gospodarka / Biznes

BORYSZEW SA (4/2022) Postanowienie sądu administracyjnego dotyczące decyzji organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej – aktualizacja

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2021 dotyczącego decyzji organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej oraz wcześniejszych raportów bieżących w tym zakresie, jak również informacji przekazanych w tym przedmiocie w ostatnim raporcie okresowym, Zarząd Boryszew S.A („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 10 lutego 2022 roku spółka zależna od Emitenta – ZM […]

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Więcej
AKCEPTUJĘ