Gospodarka / Biznes

BORYSZEW SA (4/2022) Postanowienie sądu administracyjnego dotyczące decyzji organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej – aktualizacja

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2021 dotyczącego decyzji organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej oraz wcześniejszych raportów bieżących w tym zakresie, jak również informacji przekazanych w tym przedmiocie w ostatnim raporcie okresowym, Zarząd Boryszew S.A („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 10 lutego 2022 roku spółka zależna od Emitenta – ZM SILESIA S.A. z siedzibą w Katowicach otrzymała postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach („Wojewódzki Sąd Administracyjny”) z dnia 31 stycznia 2022r., sygn. akt I SO/Gl 1/22, zgodnie z którym Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowił wstrzymać wykonanie decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia 17 listopada 2021 roku w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od stycznia 2013 roku do grudnia 2014 roku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że spółka zależna ZM SILESIA w stopniu przekonującym uprawdopodobniła, iż w sprawie zobowiązań podatkowych za lata 2013 – 2014 zachodzą przesłanki uzasadniające wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji organu skarbowego na podstawie art. 61 § 3 i 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przysługuje zażalenie.

O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z ww. postępowaniem sądowo-administracyjnym, Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wiadomości Gliwice

About Author

Może Cię także zainteresować:

Gospodarka / Biznes

MOSTOSTAL ZABRZE SA (4/2022) Podpisanie aneksu do listu intencyjnego zawartego przez spółkę zależną z Mercury Engineering Polska Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2021 z dnia 4 października 2021 roku w sprawie zawarcia listu intencyjnego dotyczącego realizacji
Gospodarka / Biznes

MOSTOSTAL ZABRZE SA (5/2022) Zawarcie aneksu do umowy ramowej o udzielanie gwarancji kontraktowych z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

MOSTOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 4 lutego 2022 r. MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. (spółka
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Więcej
AKCEPTUJĘ