Gospodarka / Biznes

MOSTOSTAL ZABRZE SA (4/2023) Zawarcie umowy przez konsorcjum z udziałem spółki zależnej

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 62/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru oferty złożonej z udziałem spółki zależnej, Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 21 lutego 2023 r. została zawarta umowa pomiędzy Miastem Gliwice („Zamawiający”) a konsorcjum obejmującym Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. (lider konsorcjum) oraz Mostostal […]

Gospodarka / Biznes

MOSTOSTAL ZABRZE SA (44/2022) Podjęcie decyzji o zmianie zasad (polityki) rachunkowości w zakresie wyceny nieruchomości inwestycyjnych Emitenta oraz planowane zbycie nieruchomości na rzecz spółek zależnych

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2022 r. podjął decyzję o zmianie zasad (polityki) rachunkowości stosowanej przez MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w zakresie wyceny nieruchomości inwestycyjnych, zgodnie z MSR 40 „Nieruchomości Inwestycyjne”, poprzez przyjęcie do wyceny tych nieruchomości modelu wartości godziwej zgodnie z par. 33 MSR 40. W konsekwencji powyższego […]

Gospodarka / Biznes

MOSTOSTAL ZABRZE SA (42/2022) Otrzymanie przez spółkę zależną zlecenia od Transgourmet Polska Sp. z o.o.

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2022 r. w godzinach wieczornych MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. – spółka zależna Emitenta, otrzymała od Transgourmet Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zlecenie na budowę budynku Hali Logistycznej FoodService Transgourmet Polska Sp. z o.o. w Gliwicach w formule Generalnego […]

Gospodarka / Biznes

MOSTOSTAL ZABRZE SA (4/2022) Podpisanie aneksu do listu intencyjnego zawartego przez spółkę zależną z Mercury Engineering Polska Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2021 z dnia 4 października 2021 roku w sprawie zawarcia listu intencyjnego dotyczącego realizacji zadania pn.: „Early Works at WAW03 Ballard” /Sękocin Stary k. Warszawy („List intencyjny”), Zarząd Mostostal Zabrze S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 31 stycznia 2022 r. Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. („GPBP” – […]

Gospodarka / Biznes

MOSTOSTAL ZABRZE SA (5/2022) Zawarcie aneksu do umowy ramowej o udzielanie gwarancji kontraktowych z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

MOSTOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 4 lutego 2022 r. MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. (spółka zależna Emitenta, „MZ GPBP”) zawarła z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. („Generali”) aneks do umowy ramowej z dnia 4 lipca 2012 r. o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego („Umowa”). Na mocy aneksu zwiększono wysokość […]

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Więcej
AKCEPTUJĘ