Gospodarka / Biznes

2023: Polska na drodze do energii atomowej – scenariusze według Baker McKenzie

Jak podkreślali Michał Piekarski, partner w kancelarii Baker McKenzie i Polityki Insight, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, najnowszy raport tejże firmy stanowi wezwanie do dyskusji na temat atomizacji Polski. Dyskusja ta nie powinna dotyczyć tylko tego, czy Polska powinna rozwijać sektor energii jądrowej, ale przede wszystkim w jaki sposób można to zrobić w najbardziej efektywny sposób.

Baker McKenzie przybyła na XV Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach z intencją przedstawienia raportu pt. „Jak zaszczepić w Polsce atom”. Przygotowany on został przez ekspertów kancelarii wspólnie z analitykami Polityki Insight, a dotyczy kwestii, które będą miały znaczący wpływ na postęp gospodarczy naszego kraju w najbliższych latach. Inwestycje w energetykę atomową stanowią główny punkt programu kolejnych paneli dyskusyjnych oraz rozmów toczących się na tym wydarzeniu.

„Zarówno tzw. duży, jak i mały atom jest kluczowy dla powodzenia polskiej transformacji energetycznej. Realizacja projektów jądrowych będzie w długim terminie gwarantować bezpieczeństwo energetyczne Polski i wzmacniać gospodarkę o niezakłóconym dostępie do zeroemisyjnej energii elektrycznej i cieplnej” – tłumaczył Michał Piekarski podczas debaty ekspertów na EKG.

Budowa reaktorów jądrowych jest kapitałochłonna, jednak wymierne korzyści z tego tytułu przewyższają inwestycje. Obecność sektora atomowego w Polsce jest ważna nie tylko z punktu widzenia ekonomicznego, ale również geopolitycznego. Raport Baker McKenzie wskazuje, że OZE będą stanowić cenne uzupełnienie dla gazu i węgla, jednak przy braku atomu, nasz kraj będzie zmuszony do importu energii elektrycznej.

„Rok 2040, który zgodnie z obowiązującą Polityką Energetyczną Polski jest punktem odniesienia w naszych analizach, nie jest odległą perspektywą. Od tej daty dzieli nas dzisiaj tyle samo lat, co – patrząc wstecz – od roku 2006. Jeśli więc myślimy o zmianie miksu i zapewniania trwałego bezpieczeństwa energetycznego Polski w perspektywie 2040 roku, musimy podejmować niezbędne działania już teraz, tak aby w kolejnych latach poszczególne projekty wchodziły w fazy projektowania, budowy i eksploatacji” – wyjaśniał Michał Piekarski.

Raport „Jak zaszczepić w Polsce atom” porównuje trzy prawdopodobne scenariusze rozwoju energetyki jądrowej, uwzględniające różny zakres krajowych inwestycji. W scenariuszu minimalnym założono realizację jedynie projektów konwencjonalnych, przewidzianych w Polityce Energetycznej Polski do 2040 roku. Oznacza to budowę dwóch elektrowni jądrowych o mocy 6-9 GW, w których zamontowane po trzy jednostki typu PWR o mocy ponad 1 GW. Pierwszy reaktor o mocy 1,1 GW ma zostać zbudowany w 2026 roku, zaś jego oddanie do użytku planowane jest na 2033 roku.

„W drugim, zbalansowanym scenariuszu, uwzględniliśmy budowę w Polsce dodatkowej elektrowni jądrowej w Pątnowie, a także kilka projektów SMR, firmowanych przez największe krajowe grupy kapitałowe. Natomiast trzeci, najbardziej odważny scenariusz nazwać można >>atomizacją Polski<<” – powiedział partner w kancelarii Baker McKenzie.

W ramach planu maksimum inwestycje obejmą nie tylko dwie wskazane w scenariuszach, ale również kilkadziesiąt SMR-ów. Zainwestowanie w nie może odbyć się za pośrednictwem zarówno dużych grup kapitałowych, jak i mniejszych polskich i zagranicznych inwestorów.

Autorzy raportu nie dzielą scenariuszy na „lepsze” i „gorsze” – zwracają jednak uwagę, że rozwój energii jądrowej jest niezbędny. Realizacja dwóch bardziej ambitnych z nich wymagać będzie nie tylko kontynuacji polityki energetycznej, poparcia UE dla atomu, ale też gruntownych zmian w obecnych regulacjach, w szczególności tych dotyczących SMR-ów.

„Nie możemy zapominać także o emocjach społecznych towarzyszących rozwojowi energetyki jądrowej. Co prawda ponad 75 proc. obywateli popiera dziś realizację tego typu projektów, jednak bez zaangażowania instytucji i całego sektora nastroje te mogą się w szybkim tempie zmieniać” – zauważył Michał Piekarski.

Udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach w dniach 24-26 kwietnia to okazja do spotkania przedstawicieli biznesu, nauki i polityki z całej Europy Środkowej. Wydarzenie to ma na celu wymianę doświadczeń i informacji pomiędzy uczestnikami. Ponad 11 tysięcy osób będzie wzięło udział w tegorocznej edycji.

Raport na temat sytuacji polskiego sektora jądrowego można znaleźć na stronie internetowej kancelarii Baker McKenzie. Jest to przydatne narzędzie dla osób poszukujących aktualnych informacji i analiz.

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to wyjątkowe wydarzenie, które ma na celu wzmocnienie współpracy wśród przedstawicieli biznesu, nauki i polityki. Uczestnicy będą mieli okazję poznać najnowsze trendy i doświadczenia innych uczestników. W tegorocznej edycji oczekuje się, że weźmie udział około 11 tysięcy osób.

Raport dostępny na stronie internetowej kancelarii Baker McKenzie dotyczy sytuacji polskiego sektora jądrowego. Zawiera on aktualne informacje i analizy, które są przydatne dla osób poszukujących informacji na ten temat.

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, który odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia, to jedno z największych spotkań świata biznesu, nauki i polityki w Europie Środkowej. Uczestnicy będą mieli okazję spotkać się, wymienić doświadczenia i informacje, a także poznać najnowsze trendy w tej dziedzinie. Ponad 11 tysięcy osób bierze udział w tegorocznej edycji.


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wiadomości Gliwice

About Author

Może Cię także zainteresować:

Gospodarka / Biznes

MOSTOSTAL ZABRZE SA (4/2022) Podpisanie aneksu do listu intencyjnego zawartego przez spółkę zależną z Mercury Engineering Polska Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2021 z dnia 4 października 2021 roku w sprawie zawarcia listu intencyjnego dotyczącego realizacji
Gospodarka / Biznes

MOSTOSTAL ZABRZE SA (5/2022) Zawarcie aneksu do umowy ramowej o udzielanie gwarancji kontraktowych z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

MOSTOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 4 lutego 2022 r. MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. (spółka
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Więcej
AKCEPTUJĘ