Gospodarka / Biznes

EKG 2024: wykorzystujemy jedynie 20 proc. środków z UE na zieloną transformację

Od momentu przystąpienia do UE polskie firmy i instytuty otrzymały około 1,8 mld euro dofinansowania na badania naukowe i innowacje, szczególnie w obszarze opracowywania i wdrażania zielonych technologii. To znaczące wsparcie, jednak inne kraje członkowskie o podobnym potencjale co Polska, wykorzystały w tym samym czasie nawet pięciokrotnie większe środki.

Podczas XVI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, uczestnicy panelu „Technologie dla klimatu” omawiali korzyści wynikające z angażowania się polskich przedsiębiorców w europejskie projekty badawcze oraz implementacji innowacji przyjaznych środowisku dla naszej gospodarki.

„Powinniśmy brać przykład z Hiszpanii – tamtejsze firmy w ciągu ostatnich dwóch dekad zrealizowały kilkakrotnie więcej projektów badawczo-rozwojowych związanych z redukcją emisji niż polskie. A przecież nasze kraje są statystycznie porównywalne: zarówno demograficznie, jak i coraz bardziej, ekonomicznie” – zauważył dr Jarosław Piekarski z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Według eksperta, rodzimym przedsiębiorcom brakuje odwagi i chęci do uczestnictwa w skomplikowanych, ale opłacalnych programach, takich jak Horyzont Europa. Ten unijny projekt ramowy wspiera badania naukowe i innowacje, a jego budżet na lata 2021-2027 to ponad 95 mld euro, z czego min. 30 proc. dedykowane jest „zielonym” inicjatywom.

Zdaniem eksperta, rodzimi przedsiębiorcy powinni bardziej otwarcie współpracować z zagranicznymi podmiotami, aby skorzystać z korzyści płynących z udziału w programach takich jak Horyzont Europa, które oferują znaczne wsparcie finansowe dla innowacyjnych inicjatyw.

„Badania, eksperymenty i wynalazki to jedno, ale skuteczna transformacja energetyczna wymaga zupełnej zmiany globalnego paradygmatu gospodarczego. Będziemy zmuszeni odejść od tradycyjnie rozumianego konsumpcjonizmu na rzecz większej otwartości na usługi wynajmowania bądź dzierżawienia konkretnych produktów, jak np. samochód czy sprzęt AGD” – dodał przedstawiciel NCBR.

Obecnie w centrum zainteresowania biznesu i ośrodków naukowych znajdują się technologie przyjazne klimatowi, które korespondują z celami środowiskowymi UE. Piotr Błach z Transition Technologies-Systems wskazał na szeroko pojęty sektor energetyczny jako jedno z kluczowych obszarów.

„W rzeczywistości większość technologii potrzebnych do wyraźnego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych już istnieje. Mowa tu o farmach wiatrowych i słonecznych, biopaliwach, technologiach wodorowych. Znacznie gorzej jednak radzimy sobie w Polsce z ich wdrożeniem oraz upowszechnieniem” – powiedział Piotr Błach.

„Polskie prawo często nie nadąża za technologicznymi zmianami, co ilustruje fakt, że nasi przedsiębiorcy mają wciąż problem z uzyskaniem warunków przyłączenia dla magazynów energii, ponieważ operatorzy systemów dystrybucyjnych kwalifikują je jako źródło wytwórcze” – zauważył ekspert.

Michał Kałużny z KENO, największego dystrybutora instalacji fotowoltaicznych w Polsce, podziela tę opinię.

Bezpieczeństwo energetyczne oznacza rozproszoną energetykę. Dlatego ważne jest, aby konsumenci mieli swoje magazyny energii, co pozwoli odciążyć sieci przesyłowe i zwiększyć ich wydajność.

„Istotną rolę do odegrania w całym procesie odchodzenia od paliw kopalnych mają też ośrodki akademickie. Aktualnie w naszych instytutach skupiamy się na nowoczesnych, niekonwencjonalnych paliwach, takich jak: wodór, biopaliwa, amoniak. W ramach europejskiego projektu badawczego opracowywany jest silnik dla pojazdów rolniczych, zasilany właśnie amoniakiem” – podkreślił prof. Sebastian Werle z Politechniki Śląskiej.

„Numerem jeden w strategiach dekarbonizacyjnych naszych klientów jest wykorzystanie na jeszcze większą skalę AI. Sztuczna inteligencja już dziś odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu inteligentnymi miastami, automatyzacji procesów, obsłudze budynków” – ocenił Piotr Klinowski z ENVIRLY.

W dyskusji o nowych technologiach, nie mogło zabraknąć również kwestii wykorzystania sztucznej inteligencji do osiągania celów klimatycznych.

Skala wyzwań i potencjalnych korzyści jest olbrzymia, z czego zdają sobie również sprawę instytucje reprezentujące administrację publiczną. Podczas panelu na EKG padły w tym kontekście konkretne deklaracje.

„Jesteśmy gotowi wspierać wszystkie projekty, które pchną naszą gospodarkę jeszcze mocniej w stronę innowacyjności, konkurencyjności i zeroemisyjności. Dlatego właśnie z naszej inicjatywy powstał pierwszy zielony fundusz infrastrukturalny w Polsce – Polski Zielony Fundusz ARP” – powiedziała Elisa Marques z Agencji Rozwoju Przemysłu.


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wiadomości Gliwice

About Author

Może Cię także zainteresować:

Gospodarka / Biznes

MOSTOSTAL ZABRZE SA (4/2022) Podpisanie aneksu do listu intencyjnego zawartego przez spółkę zależną z Mercury Engineering Polska Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2021 z dnia 4 października 2021 roku w sprawie zawarcia listu intencyjnego dotyczącego realizacji
Gospodarka / Biznes

MOSTOSTAL ZABRZE SA (5/2022) Zawarcie aneksu do umowy ramowej o udzielanie gwarancji kontraktowych z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

MOSTOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 4 lutego 2022 r. MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. (spółka
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Więcej
AKCEPTUJĘ