Nauka i technika

Popularyzacja nauki jako obowiązkowy wymóg instytucjonalny? Debata o nieszkodliwym hobby

Ostatnie lata to okres dynamicznego wzrostu popularności nauki w Polsce, który cieszy jednych, a innych pobudza do dyskusji na temat potrzebnych regulacji oraz instytucjonalnego wsparcia popularyzatorów. Takie kwestie zostały poruszone w trakcie debaty, która odbyła się w Gliwicach.

27 marca na Politechnice Śląskiej odbyła się konferencja, której celem było podniesienie świadomości na temat popularyzacji i komunikacji nauki w Polsce. Swój udział w imprezie zadeklarowali popularyzatorzy nauki, dziennikarze oraz przedstawiciele szkolnictwa wyższego, a jej organizatorzy zostali wsparci przez serwis Nauka w Polsce.

Uczestnicy debaty zgodnie stwierdzili, że w ostatnich latach w Polsce wyraźnie wzrosło zainteresowanie nauką, co w dużej mierze zawdzięczamy różnym, organizowanym w całym kraju wydarzeniom takim, jak noce naukowców, pikniki czy festiwale nauki. Co więcej, internet pozwala wyjść do szerszego grona odbiorców, a coraz większa mobilność naukowców wpływa na dostarczanie im wiedzy na temat dobrych praktyk popularyzacji nauki i promocji badań.

Spotkanie z prelegentami pierwszego z trzech tematycznych paneli wywołało dyskusję na temat regulacji zawodu popularyzatora nauki. Obecni na nim aktywni popularyzatorzy nauki lub wspierający te działania: dr Tomasz Rożek (Nauka. To Lubię), Michał Szydłowski (Pan Korek Laboratorium), Elżbieta Pogoda (LabIQ, Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki), Natalia Osica (pro science) – omówili kwestie związane z rozwojem tego zawodu w Polsce.

Uczestnicy dyskusji zgodzili się, że popularyzacja nauki jest bardzo ważnym elementem w dzisiejszych czasach, jednak właściwa równowaga musi zostać zachowana. Potrzebna jest odpowiednia regulacja, która zapobiegnie nadużyciom, ale nie zmusza do niepotrzebnych i sztywnych ograniczeń dotyczących wymogów wykształcenia. Dlatego też ważne jest, aby w dalszym ciągu pozostawić otwartą możliwość dla pasjonatów nauki, aby mogli móc wnieść swój wkład w popularyzację tej dziedziny.

Popularyzacja nauki stała się ważnym współczesnym tematem. Odbyła się debata na temat tego, czy jest ona nieszkodliwym hobby, czy też wymogiem instytucjonalnym. Uczestnicy debaty zgadzali się, że popularyzacja nauki jest ważnym elementem wspomagania postępu naukowego. Stanowi ona bowiem platformę komunikacji między naukowcami a odbiorcami ich prac, a także może stać się źródłem inspiracji dla młodych osób pragnących zgłębiać tajniki nauki.

Popularyzacja nauki to potężne narzędzie, które umożliwia wszystkim ludziom dostęp do wiedzy, niezależnie od ich wykształcenia, pochodzenia czy umiejętności. Wiedza ta pomaga ludziom rozumieć otaczający ich świat i przyswajać sobie wiedzę z zakresu różnych dziedzin naukowych. Popularyzacja nauki może być wykorzystana do wypracowania nowych metod badawczych, które z kolei zwiększą zrozumienie istoty danej dyscypliny, co w konsekwencji przyczyni się do rozwoju nauki.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wiadomości Gliwice

About Author

Może Cię także zainteresować:

Nauka i technika

Ogólnopolska Konferencja Operatorów Komunikacji Elektronicznej, 23-24 maja 2022 roku, Hotel Nosalowy Dwór, Zakopane

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej oraz Polska Fundacja Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Operatorów Komunikacji
Nauka i technika

AV-Poland 2022 – wybrane wnioski

Przezwyciężenie bariery, jaką jest brak akceptacji społecznej dla pojazdów autonomicznych (AV) i obawy dotyczące ich bezpieczeństwa, jest równie istotne dla
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Więcej
AKCEPTUJĘ