Gospodarka / Biznes

HERKULES SA (34/2022) Informacja o nieskorzystaniu z oferty sprzedaży udziałów spółki zależnej od Emitenta

Zarząd Herkules S.A. z siedziba w Warszawie (dalej “Spółka”) informuje, że w odpowiedzi na złożoną w dniu 27 lipca 2022 roku spółkom Wasko S.A. z siedzibą w Gliwicach (“Wasko”), Compremum S.A. z siedzibą w Poznaniu (“Compremum”) oraz Nokia Solutions and Networks sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (“NSN”) ofertę sprzedaży całości należących do Spółki udziałów w spółce Herkules Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Annopol 5, 03-236 Warszawa)(“HRI”) (“Oferta”), o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 33/2022 z dnia 27 lipca 2022 roku, Spółka otrzymała od NSN oświadczenie o odmowie przyjęcia w całości Oferty i braku zainteresowania prowadzeniem w tym temacie rozmów czy negocjacji. Ponadto, Emitent z informacji bieżącej przekazanej do publicznej wiadomości (ESPI) opublikowanej przez Compremum powziął informację o braku zainteresowania i nieprzyjęciu Oferty przez Compremum. Spółka nie otrzymała odpowiedzi od Wasko.

Z uwagi na upływ terminu, wskazanego w Ofercie, do którego Emitent oczekiwał na oświadczenia o zainteresowaniu Ofertą tj. do dnia 10 sierpnia 2022 roku, Spółka informuje, że żaden z wyżej wymienionych podmiotów, do których skierowana została Oferta nie wyraził zainteresowania Ofertą oraz podjęciem negocjacji w celu ustalenia szczegółowych warunków umowy sprzedaży udziałów HRI.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 roku w sprawie naduzyc na rynku (rozporzadzenie w sprawie naduzyc na rynku) oraz uchylajace dyrektywe 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/W

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Avatar

Wiadomości Gliwice

About Author

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może Cię także zainteresować:

Gospodarka / Biznes

MOSTOSTAL ZABRZE SA (4/2022) Podpisanie aneksu do listu intencyjnego zawartego przez spółkę zależną z Mercury Engineering Polska Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2021 z dnia 4 października 2021 roku w sprawie zawarcia listu intencyjnego dotyczącego realizacji
Gospodarka / Biznes

MOSTOSTAL ZABRZE SA (5/2022) Zawarcie aneksu do umowy ramowej o udzielanie gwarancji kontraktowych z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

MOSTOSTOSTAL ZABRZE S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 4 lutego 2022 r. MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. (spółka
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Więcej
AKCEPTUJĘ