Gospodarka / Biznes

Rozstrzygnięcie Przetargu na Budowę Autostrady S11 Kępno – Olesno – Droga do Przyszłości

Uroczystości związane z 30-letnią historią Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka uświetniła premierowa prezentacja koncertu „Lustra – Wyspiański, Stefczyk, Herbert” w Bazylice Katedralnej w Pelplinie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłasza przetarg na budowę odcinka drogi ekspresowej S11, który biegnie od obwodnicy Kępna do obwodnicy Olesna. Trasa o długości prawie 46 km przebiega przez trzy województwa: wielkopolskie, łódzkie oraz opolskie.

Ministerstwo Infrastruktury zaprasza wykonawców, którzy skonstruują i zbudują odcinek drogi ekspresowej S11. Projekt będzie obejmował trasę o długości prawie 46 km, rozciągającą się od obwodnicy Kępna do obwodnicy Olesna, przez województwa wielkopolskie, łódzkie i opolskie.

Kierowcy w południowo-zachodniej Polsce przyszłości będą cieszyć się komfortem i bezpieczeństwem podróży dzięki budowie drogi ekspresowej S11 pomiędzy obwodnicami Kępna i Olesna. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk poinformował, że inwestycja ta stanowi kolejny ważny krok w rozwoju systemu drogowego po udostępnieniu ekspresowej obwodnicy Olesna.

Pozostający do ukończenia odcinek drogi ekspresowej o długości 46 km wytyczony zostanie na terenie trzech województw – wielkopolskiego, łódzkiego i opolskiego. Będzie to droga dwujezdniowa, składająca się z trzech odcinków realizacyjnych: od końca obwodnicy Kępna do Siemianic (12,5 km), z Siemianic do Gotartowa (22,7 km) oraz z Gotartowa do początku obwodnicy Olesna (10,5 km).

Pierwszy z odcinków rozpocznie się na terenie woj. wielkopolskiego i będzie liczył ok. 12 km, wchodząc w skład połączenia z obwodnicą Kępna, oddaną do użytku 16 sierpnia 2021 roku.

Następnie, trasa będzie przebiegała przez woj. łódzkie na 3-kilometrowym odcinku, by następnie przejść na teren woj. opolskiego i ciągnąć się przez 31 km przez gminy Byczyna, Kluczbork i Lasowice Wielkie, gdzie połączy się z obwodnicą Olesna.

Budowa drogi ekspresowej, pozwalającej na zmniejszenie czasu przejazdu pomiędzy Kępnem a Olesnem, to ważny krok w rozwoju infrastruktury drogowej regionu.

Realizacja inwestycji będzie się odbywać zgodnie z harmonogramem, a także z poszanowaniem środowiska naturalnego i bezpieczeństwa kierowców.

Wartość inwestycji szacuje się na ponad 800 mln złotych i ma zostać zrealizowana w 2021 roku.

Droga ekspresowa, o której mowa, pozwoli zmniejszyć czas podróży i zapewni bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom dróg w regionie.

Inwestycja stanowi poważny krok w kierunku rozwoju infrastruktury drogowej i poprawy jakości życia mieszkańców.

Realizacja dwujezdniowej trasy o dużym zasięgu obejmuje budowę kilkudziesięciu obiektów inżynierskich, w tym przejść dla zwierząt. W planie zapisano także wybudowanie czterech węzłów drogowych: Siemianice, Byczyna, Kluczbork Północ oraz Kluczbork Południe. W okolicach Kluczborka Północnego zaplanowano postawienie punktów obsługi podróżnych po obu stronach trasy, a poza tym przedsięwzięcie zakłada budowę obwodu utrzymania drogi.

Inwestycja będzie obejmować budowę urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowę istniejących sieci wodnych i kanalizacyjnych, budowę sieci gazowej, elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej oraz usprawnienie systemu melioracyjnego. Dodatkowo wzdłuż trasy głównej wybudowana zostanie jezdnia służąca do obsługi okolicznych terenów.

S11 – połączenie Pomorza Środkowego z aglomeracją śląską

Do 2030 r. trasa S11 łącząca Piłę, Poznań i Kępno z aglomeracją śląską będzie miała 550 km długości. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 150 km drogi. Prace nad pozostałymi odcinkami są już w toku lub zaplanowane. Przejazd z Kołobrzegu do węzła Piekary Śląskie na autostradzie A1 zajmie wtedy nieco ponad 5 godzin.

PAP SA publikuje komunikaty bez jakichkolwiek zmian w ich treści, dostarczone przez nadawcę. Nadawca ponosi odpowiedzialność za jakość i treść tych komunikatów, zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wiadomości Gliwice

About Author

Może Cię także zainteresować:

Gospodarka / Biznes

MOSTOSTAL ZABRZE SA (4/2022) Podpisanie aneksu do listu intencyjnego zawartego przez spółkę zależną z Mercury Engineering Polska Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2021 z dnia 4 października 2021 roku w sprawie zawarcia listu intencyjnego dotyczącego realizacji
Gospodarka / Biznes

MOSTOSTAL ZABRZE SA (5/2022) Zawarcie aneksu do umowy ramowej o udzielanie gwarancji kontraktowych z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

MOSTOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 4 lutego 2022 r. MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. (spółka
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Więcej
AKCEPTUJĘ