Gospodarka / Biznes

ASSECO BS SA (10/2022) Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. oraz wybór Komitetu Audytu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2022 z dnia 31.05.2022 r. w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, Zarząd Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ( dalej zwanej „Spółką”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 08.06.2022 r. podjęła uchwały w sprawie wyboru Pana Rafała Kozłowskiego na Przewodniczącego Rady […]

Gospodarka / Biznes

ASSECO BS SA (5/2022) Informacja o kandydatach Asseco Enterprise Solutions, a.s. z siedzibą w Bratysławie do Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe W związku ze zwołanym na dzień 31 maja 2022 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Asseco BS”), Zarząd Asseco BS działając zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021, zapewniając Akcjonariuszom […]

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Więcej
AKCEPTUJĘ