Polityka

Europejskie wsparcie dla aktywizacji bezrobotnych w Małopolsce

Małopolski Urząd Marszałkowski poinformował, że blisko 90 mln zł z funduszy europejskich zostanie przeznaczone na aktywizację zawodową 5 tysięcy bezrobotnych Małopolan. Środki trafią do 21 powiatowych urzędów pracy, które będą realizować projekty ukierunkowane na zwiększenie poziomu zatrudnienia w regionie oraz pomoc osobom bezrobotnym w nabyciu niezbędnych kompetencji na rynku pracy. Komunikat z sierpnia doniósł dobrą […]

Polityka

Małopolska: Nowe możliwości rozwoju dzięki Funduszom Europejskim

Małopolska podsumowała dotychczasowe wsparcie finansowe, jakie otrzymała od Unii Europejskiej – 66,2 mld zł. Ponadto, do 2027 roku region otrzyma dodatkowe 12 mld zł, które zostaną zainwestowane w strategiczne obszary rozwoju. Samorząd województwa od dawna korzysta z środków europejskich, w tym Funduszy Przedakcesyjnych, Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i programu KE „Łącząc Europę”. Te 66,2 […]

Polityka

Nowe możliwości transformacji dla Małopolski Zachodniej: Fundusz Sprawiedliwej Transformacji

Ponad 254 mln zł z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zostało przeznaczone dla Małopolski Zachodniej. Unijne dotacje trafią do powiatów: olkuskiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego i wadowickiego. FST w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski to jedna z inicjatyw Europejskiego Zielonego Ładu, mająca na celu wsparcie zrównoważonej gospodarki w regionach, które wcześniej opierały się na wydobyciu węgla i […]

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Więcej
AKCEPTUJĘ