Polityka

Europejskie wsparcie dla aktywizacji bezrobotnych w Małopolsce

Małopolski Urząd Marszałkowski poinformował, że blisko 90 mln zł z funduszy europejskich zostanie przeznaczone na aktywizację zawodową 5 tysięcy bezrobotnych Małopolan. Środki trafią do 21 powiatowych urzędów pracy, które będą realizować projekty ukierunkowane na zwiększenie poziomu zatrudnienia w regionie oraz pomoc osobom bezrobotnym w nabyciu niezbędnych kompetencji na rynku pracy.

Komunikat z sierpnia doniósł dobrą wiadomość dla wszystkich powiatów – w pierwszym naborze projektów dofinansowanych o wartości blisko 90 mln zł. Ponadto, w okresie od sierpnia 2024 do 2029 roku, kwota dofinansowania wyniesie aż 528 mln zł, co pozwoli na aktywizację zawodową 30 tysięcy osób poszukujących pracy.

„Inwestujemy bezpośrednio w mieszkańców Małopolski, bo to pozwala budować ich zasobność oraz zasobność ich rodzin. To jest nasz kapitał o który dbamy, a środki z funduszy europejskich nam w tym pomagają” – powiedział, cytowany w komunikacie, marszałek Witold Kozłowski.

Małopolski Urząd Marszałkowski wychodzi naprzeciw potrzebom bezrobotnych Małopolan i przeznaczył blisko 90 mln zł z funduszy europejskich na aktywizację zawodową 5 tysięcy osób. Umowy na realizację projektów związanych ze zwiększeniem poziomu zatrudnienia w regionie i nabyciem przez osoby bezrobotne kompetencji niezbędnych na rynku pracy podpisano w sierpniu. Dofinansowanie w całym okresie finansowym, do 2029 roku, wyniesie aż 528 mln zł, co pozwoli na aktywizację zawodową nawet 30 tys. osób poszukujących pracy.

Zadbano również o to, aby kwoty przypadające dla poszczególnych powiatów były rozdzielane w sposób zgodny z zapotrzebowaniem i odpowiednio do sytuacji na lokalnym rynku pracy. W rezultacie, największe kwoty dofinansowania otrzymały: Kraków – blisko 15,4 mln, powiat nowosądecki – prawie 9,9 mln i powiat krakowski – ponad 9,1 mln zł.

„Chcemy, aby każde miejsce w naszym regionie miało szansę na rozwój gospodarczy, a co za tym idzie, aby była tam dostępna dobrze płatna praca. Dzięki temu Małopolska będzie rozwijać się w sposób zrównoważony, na czym nam szczególnie zależy” – dodał.

„Algorytm uwzględnia zapotrzebowanie powiatów, wynikające z ich oceny sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz obiektywne dane statystyczne opisujące poziom i strukturę bezrobocia w danym powiecie” – wyjaśniono.

W wyniku tego algorytmu dofinansowanie do projektów w województwie małopolskim zostało przyznane następującym miastom i powiatom: Kraków – 15,4 mln, powiat nowosądecki – 9,9 mln i powiat krakowski – 9,1 mln zł.

Aby wesprzeć te powiaty, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia, w algorytmie zostały uwzględnione czynniki, takie jak: liczba bezrobotnych, stopa bezrobocia, liczebność grup, które mają trudności w samodzielnym znalezieniu zatrudnienia oraz wiek i płeć osób bezrobotnych.

Takie podejście pozwoliło wyłonić głównych beneficjentów dofinansowania, z których najwyższą kwotę przyznano Krakowowi, następnie powiatowi nowosądeckiemu i krakowskiemu.

Według danych z końca czerwca, w powiatowych urzędach pracy województwa małopolskiego zarejestrowanych było 61 470 osób bezrobotnych. Jest to liczba niemal identyczna jak w analogicznym okresie przed rozpoczęciem pandemii COVID-19.


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wiadomości Gliwice

About Author

Może Cię także zainteresować:

Polityka

15 małopolskich uczelni podpisało porozumienie na rzecz wspierania innowacji poprzez Program Erasmus+

W Zakopanem podczas seminarium „Małopolska – wyzwania rozwojowe. Wyjście poza horyzont”, organizowanym przez Fundację GAP, zostało podpisane porozumienie o współpracy
Polityka

MFiPR: Na Konwencie Samorządowym o nowej perspektywie finansowej dla województwa śląskiego (komunikat)

– Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje: Ponad 5 mld euro z polityki spójności na lata 2021-2027 otrzyma województwo śląskie
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Więcej
AKCEPTUJĘ