Polityka

MFiPR: Na Konwencie Samorządowym o nowej perspektywie finansowej dla województwa śląskiego (komunikat)

– Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

Ponad 5 mld euro z polityki spójności na lata 2021-2027 otrzyma województwo śląskie na program regionalny Fundusze Europejskie dla Śląska. O korzyściach dla regionu i jego mieszkańców mówił minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda w Chorzowie podczas konwentu samorządowego z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego i władz województwa.

Podczas wydarzenia przedstawiono między innymi plan realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027, zakres wsparcia regionu i biznesu oraz rozwoju regionu.

– Efektem dobrej współpracy władz samorządowych i rządu w realizacji polityki rozwoju w polskich regionach jest podpisany w czerwcu kontrakt programowy dla województwa śląskiego na lata 2021-2027 – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. To umowa, która będzie stanowić podstawę do negocjacji z Komisją Europejską programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027”.

– Wdrażanie Funduszy Europejskich wymaga ścisłej współpracy z samorządami. W przypadku samorządu śląskiego te działania przebiegają wzorowo. Dzięki intensywnej pracy włodarzy, samorządowców i przedsiębiorców ze Śląska, którzy sięgnęli po fundusze europejskie i środki budżetu państwa urzeczywistniamy nowatorskie pomysły i wprowadzamy zmiany przyczyniające się do rozwoju województwa – zaznaczył minister Grzegorz Puda.

I dodał: Z efektów ich działań i inwestycji korzystają mieszkańcy regionu i całej Polski. Na Śląsku widać dobre i pozytywne zmiany. Jestem przekonany, że wdrożenie ujętej w strategii regionu wizji będzie miało istotny wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców całego regionu.

Podpisany w czerwcu kontrakt służy rozwojowi innowacyjności i konkurencyjności województwa. Z Programu dofinansowywane zostaną projekty nastawione na działania wspierające innowacyjną i inteligentną transformację gospodarczą oraz regionalną łączność cyfrową, promowanie czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem oraz zrównoważonej mobilności miejskiej, na rzecz osiągnięcia celów klimatycznych oraz na działania z zakresu wyłączenia społecznego i na zrównoważony rozwój obszarów miejskich.

– Podpisanie Kontraktu Programowego dla Województwa Śląskiego wypełniło warunek konieczny do rozpoczęcia formalnych negocjacji z Komisją Europejską programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Z perspektywy krajowej patrzymy na Śląsk jako na przemysłowe serce kraju. Obszar o dużym potencjale, przed którym stoją znaczące wyzwania związane z transformacją profilu gospodarczego czy poprawą jakości środowiska. W kolejnej perspektywie finansowej Śląsk będzie liderem jeśli chodzi o alokację finansową. Alokacja samego tylko regionalnego programu operacyjnego włącznie z nowo powstałym Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji wyniesie ok. 5 mld EUR –zaznaczył Grzegorz Puda, szef MFiPR – Nowe rozdanie środków europejskich na lata 2021-2027 to kolejna szansa dla województwa śląskiego, by stawało się jeszcze bardziej nowoczesne, przyjazne do życia, innowacyjne oraz dostępne dla osób o różnych potrzebach.

Jak zaznaczył minister fundusze zainwestowane w gospodarkę, zieloną transformację i cyfrowy rozwój, skutecznie wpłynęły na poprawę życia mieszkańców. Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i uruchomienia pierwszego programu wsparcia dla Śląska udało się zrobić naprawdę wiele. Dzięki dobremu zarządzaniu pieniędzmi krajowymi i unijnymi oraz trafnym inwestycjom województwo śląskie staje się też bardziej konkurencyjne.

– Województwo Śląskie to największy beneficjent środków unijnych z programów regionalnych na lata 2014-2020 z alokacja w wysokości 3,47 mld EUR. Te środki zostały już prawie w całości zainwestowane w ważne projekty regionalne i przełożyły się na konkretne efekty widoczne na każdym kroku i we wszystkich obszarach życia. To ogromy wysiłek wszystkich sprawnych instytucji oraz beneficjentów programu regionalnego: przedsiębiorców, instytucji oraz samorządów – podkreślił minister Puda.

– Jestem dumny, że ponad 5 mld euro trafi w najbliższych latach do województwa śląskiego. To olbrzymie środki, jakimi region nigdy dotąd nie dysponował. Widać wyraźnie, że współpraca rządu premiera Mateusza Morawieckiego, samorządów i przedstawicieli Komisji Europejskiej przynosi realne korzyści i pozwoli poprawić jakość życia mieszkańców, wyrównać szanse i zdynamizować rozwój. Przed nami trudny proces transformacji województwa, ale podchodzimy do niego z dużo większymi nadziejami, niż obawami, to szansa dla regionu na nowe, innowacyjne miejsca pracy, lepszą jakość powietrza, którym oddychamy, zieloną energetykę i impuls dla gospodarki. Chcemy dokonać tych zmian z udziałem strony społecznej, wsłuchiwać się w ich głos i budować region w oparciu o zrównoważony rozwój. Mamy przygotowane projekty, które będziemy sukcesywnie wdrażać i bardzo dobrą strategię „Zielone Śląskie 2030”. Jestem pewien, że wspólnie zrealizujemy te cele i otworzymy nowe perspektywy dla województwa i jego mieszkańców” – podkreślił marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

Program Fundusze Europejskie dla Śląska będzie naturalną konsekwencją inwestycji w obszarach, o których rozwój MFiPR dbał do tej pory.

Nadal będziemy inwestować w innowacje biznesowe i rozwijać ekologiczny transport, nowe drogi, modernizować linie kolejowe, dworce i stacje. duży nacisk w programie kładziony będzie na gospodarkę przyjazną środowisku – prawie 350 mln EUR przewidziano na działania związane z OZE i ponad 426 mln EUR na działania związane z efektywnością energetyczną. Duże środki kierowane będą także na wymiar społeczny programu. Mając na uwadze zachodzącą transformację gospodarczą regionu na działania na rzecz poprawy dostępu do zatrudnienia zaplanowano prawie 125 mln EUR, a na wsparcie na rzecz przystosowywania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 107,5 mln EUR.

Nadrzędnym celem nowego programu będzie rozwój i utrwalanie warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki i podnoszeniu jakości życia mieszkańców. Największymi beneficjentami programu będą jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, organizacje badawcze, partnerzy społeczni, gospodarczy oraz podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie. W programie przewidziano wsparcie w obszarach cyfryzacji, gospodarki, efektywności energetycznej i OZE, adaptacji do zmian klimatu, gospodarki wodnościekowej, różnorodności biologicznej, zrównoważonej mobilności i transportu oraz rynku pracy i edukacji, włączenia społecznego, zdrowia, kultury i turystyki, rozwoju terytorialnego, rewitalizacji i transformacji regionu.

Więcej informacji o konkursie przeczytasz na: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/ruszyl-nabor-na-projekty-w-ramach-ipcei-health

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe. (PAP)

kom/ mmu/


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wiadomości Gliwice

About Author

Może Cię także zainteresować:

Polityka

15 małopolskich uczelni podpisało porozumienie na rzecz wspierania innowacji poprzez Program Erasmus+

W Zakopanem podczas seminarium „Małopolska – wyzwania rozwojowe. Wyjście poza horyzont”, organizowanym przez Fundację GAP, zostało podpisane porozumienie o współpracy
Polityka

Gliwice: Kierunek Dzielnice – kurs na dialog z mieszkańcami

W tym roku maj i czerwiec upłynęły w Gliwicach pod znakiem spotkań z prezydentem . Przez dwa miesiące prezydent Gliwic
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Więcej
AKCEPTUJĘ