Polityka

Gliwice: Kierunek Dzielnice – kurs na dialog z mieszkańcami

W tym roku maj i czerwiec upłynęły w Gliwicach pod znakiem spotkań z prezydentem . Przez dwa miesiące prezydent Gliwic odwiedzał poszczególne dzielnice i rozmawiał z mieszkańcami o ich potrzebach, oczekiwaniach względem funkcjonowania miasta oraz działaniach, które nie tylko umożliwią rozwiązanie konkretnych lokalnych problemów, ale także pozwolą na podniesienie jakości życia w gliwickich dzielnicach.

Podczas półtoragodzinnych spotkań mieszkańcy dzielili się swoimi spostrzeżeniami oraz zadawali pytania. Odpowiedzi na niektóre z nich otrzymali od razu podczas rozmowy. Pozostałe – ze względu na indywidualny charakter lub szerszy kontekst – zostały przekazane do analizy odpowiednim wydziałom i jednostkom miejskim.

Jak zapewnia prezydent Gliwic, Adam Neumann – intensywne rozmowy z mieszkańcami są potrzebne, ponieważ pozwalają spojrzeć na miasto z innej perspektywy i dostrzec kwestie, które warto poprawić. Mają też przynieść konkretne efekty. Bowiem każda ze zgłoszonych przez mieszkańców uwag czy próśb o interwencję będzie szczegółowo analizowana. Poszczególnymi sprawami zajmą się konkretne wydziały i jednostki miejskie. Pytania mieszkańców nie zostaną więc bez odpowiedzi. Ponadto jesienią w kilku dzielnicach odbędą się też dodatkowe rozmowy z mieszkańcami. Będą poświęcone problemom, które powtarzały się w trakcie dotychczasowych spotkań, jednak – ze względu na skomplikowany charakter – wymagają indywidualnego i bardziej wnikliwego podejścia.

Wśród najczęściej poruszanych kwestii pojawiły się zagadnienia dotyczące m.in. komunikacji i infrastruktury drogowej – w tym remontów, budowy ulic, chodników oraz dróg rowerowych. Kolejną grupę stanowiły tematy związane z ochroną przeciwpowodziową miasta – gospodarowaniem opadami, tworzeniem zbiorników retencyjnych czy rozbudową kanalizacji deszczowej. Trzecią grupą były  indywidualne sprawy i prośby mieszkańców o interwencje w różnych sprawach dotyczących, m.in. prywatnych działek, służebności dróg, lokalizacji urządzeń sieciowych należących do różnych firm czy działań prywatnych przedsiębiorców. Poruszone zostały także kwestie relacji sąsiedzkich.

Mieszkańców większości dzielnic interesowały także kwestie związane z uspokojeniem ruchu samochodowego, zmianami w komunikacji miejskiej a także budowa nowego szpitala miejskiego, gospodarowanie odpadami, oferta kulturalna, wymiana przestarzałych źródeł ogrzewania oraz tworzenie zielonych przestrzeni miejskich.

Spotkania w dzielnicach pokazały, że gliwiczanie nie tylko chcą wiedzieć o zmianach zachodzących w mieście, ale także współdecydować o ich kierunku oraz aktywnie w nich uczestniczyć. Jak zapewnił prezydent, taka forma dialogu z mieszkańcami będzie kontynuowana. W planach jest już bowiem kolejny cykl spotkań z mieszkańcami w dzielnicach, który będzie okazją do podsumowania tego, co udało się zmienić dzięki takiej formie konsultacji społecznych, ale także rozpocznie rozmowy na kolejne, ważne dla mieszkańców tematy.


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wiadomości Gliwice

About Author

Może Cię także zainteresować:

Polityka

15 małopolskich uczelni podpisało porozumienie na rzecz wspierania innowacji poprzez Program Erasmus+

W Zakopanem podczas seminarium „Małopolska – wyzwania rozwojowe. Wyjście poza horyzont”, organizowanym przez Fundację GAP, zostało podpisane porozumienie o współpracy
Polityka

MFiPR: Na Konwencie Samorządowym o nowej perspektywie finansowej dla województwa śląskiego (komunikat)

– Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje: Ponad 5 mld euro z polityki spójności na lata 2021-2027 otrzyma województwo śląskie
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Więcej
AKCEPTUJĘ