Polityka

Małopolska: Nowe możliwości rozwoju dzięki Funduszom Europejskim

Małopolska podsumowała dotychczasowe wsparcie finansowe, jakie otrzymała od Unii Europejskiej – 66,2 mld zł. Ponadto, do 2027 roku region otrzyma dodatkowe 12 mld zł, które zostaną zainwestowane w strategiczne obszary rozwoju.

Samorząd województwa od dawna korzysta z środków europejskich, w tym Funduszy Przedakcesyjnych, Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i programu KE „Łącząc Europę”. Te 66,2 mld zł sfinansowało m.in. budowę autostrady A4 odcinek Kraków – Tarnów, Centrum Kongresowe ICE, drogi ekspresowej S7, odc. Lubień – Rabka, nowoczesny sprzęt do nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim, Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz modernizację gmachu Opery Krakowskiej.

„Dzięki dostępności europejskiej pomocy, mamy szansę na kontynuowanie inwestycji służących Małopolsce. Zainwestujemy w przedsiębiorczość, nowe miejsca pracy i badania. Zadbamy o dobry klimat i środowisko. Dzięki unijnemu wsparciu poprawimy i usprawnimy system transportowy. Będziemy nadal wzmacniać potencjał gospodarczy i społeczny regionu” – podkreśla marszałek Małopolski Witold Kozłowski, cytowany przez serwis urzędu marszałkowskiego.

Strategiczne obszary rozwoju regionu na unijną perspektywę finansową 2021-2027 zostały już określone. 312 mln euro skierowane zostanie do przedsiębiorczości i innowacji. Przedsiębiorcy będą mieli dostęp do Bonów na Innowacje i wsparcia dla start-upów. Do tego dofinansowane zostaną inwestycje uczelni i centrów badawczych. Oprócz tego, unijne pieniądze wspomogą również powstawanie nowych firm.

Region wykorzysta ponad czwartą część unijnych środków na działania proekologiczne. 510 mln euro zostanie przeznaczone na inwestycje w nowe źródła energii odnawialnej, poprawę jakości powietrza, rozwój systemów gospodarowania odpadami oraz wsparcie służb ratowniczych. Dzięki tym inicjatywom będziemy w stanie zapewnić ekologiczne bezpieczeństwo regionu. W planach jest również wprowadzenie szkół neutralnych klimatycznie i odnowienie relacji z naturą, w tym ochrona gatunków i plan odbudowy zasobów przyrodniczych. 

Małopolska to region, który doświadcza prawdziwej rewolucji transportowej. Rozwijająca się infrastruktura pozwala mieszkańcom korzystać z ekologicznych autobusów, wygodnych przystanków, parkingów Park&Ride oraz długich ścieżek rowerowych, zakończonych parkingami „Bike & Ride”. Fundusze unijne z perspektywy finansowej 2021-2027 pozwolą na kontynuację tego trendu. 136 mln euro przewidziano na rozwój niskoemisyjnych środków transportu w miastach, a także 201 mln euro dla regionu.

Dzięki 660 milionom euro władze regionu Małopolski zamierzają zapewnić miejsca pracy, bezpieczeństwo ekonomiczne i wsparcie dla osób dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Programy profilaktyki zdrowotnej będą dostępne dla wszystkich Małopolan, a społeczność romska otrzyma szczególne wsparcie w postaci dedykowanych programów.

Samorząd Województwa przystąpił do przedsięwzięcia inwestycyjnego, wspomaganego 211,3 mln euro z Funduszy Europejskich. Ma ono na celu wspieranie wspólnot lokalnych w rozwoju obszarów wiejskich poprzez udzielenie im wsparcia finansowego. Projekty, które zostaną zrealizowane, obejmują między innymi ochronę i opiekę nad zabytkami, budowę tras rowerowych, utworzenie Małopolskiej Giełdy Rolnej, rewitalizację miast i obszarów uzdrowiskowych.  

Małopolska skorzysta z Funduszu dla Sprawiedliwej Transformacji, który zapewni 254 miliony euro wsparcia dla terenów węglowych regionu, takich jak powiaty wadowicki, oświęcimski, olkuski i chrzanowski. Środki te zostaną przeznaczone na projekty wspierające przedsiębiorczość, jak również inwestycje proekologiczne, takie jak termomodernizacja budynków, instalacje fotowoltaiczne oraz pompy ciepła.

Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 wprowadza szerokie zastosowanie podejścia terytorialnego, które kładzie nacisk na dopasowane projekty do określonych typów terytoriów. Środki na wspólne przedsięwzięcia otrzymają Tarnów, Nowy Sącz, Chrzanów, Gorlice i Podhale, a także gminy z otuliny Podkrakowskiej, które na realizację swoich zadań mają do dyspozycji blisko 390 mln euro – stanowią one 16 proc. całości Funduszy Europejskich dla Małopolski.


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wiadomości Gliwice

About Author

Może Cię także zainteresować:

Polityka

15 małopolskich uczelni podpisało porozumienie na rzecz wspierania innowacji poprzez Program Erasmus+

W Zakopanem podczas seminarium „Małopolska – wyzwania rozwojowe. Wyjście poza horyzont”, organizowanym przez Fundację GAP, zostało podpisane porozumienie o współpracy
Polityka

MFiPR: Na Konwencie Samorządowym o nowej perspektywie finansowej dla województwa śląskiego (komunikat)

– Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje: Ponad 5 mld euro z polityki spójności na lata 2021-2027 otrzyma województwo śląskie
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Więcej
AKCEPTUJĘ