Polityka

PSE przekazały 4,6 mln zł na rozwój projektów społecznych

„WzMOCnij swoje otoczenie” to program grantowy, z którego mogą skorzystać mieszkańcy terenów, na których PSE prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Spółka zarządza łącznie 15 tys. km linii przesyłowych najwyższych napięć oraz 110 stacjami elektroenergetycznymi.

„Nasze linie i stacje znajdują się na terenie ponad tysiąca gmin w całym kraju. Jesteśmy sąsiadami mieszkańców wsi i miasteczek, w których jest nasza infrastruktura. Stąd nasza troska o ich bezpieczeństwo, rozwój, podniesienie jakości życia” – mówi Joanna Zając z wydziału komunikacji społecznej w Centralnej Jednostce Inwestycyjnej PSE. Tegoroczna edycja „WzMOCnij swoje otoczenie” była największą z dotychczasowych i objęła prawie 170 samorządów z dziewięciu województw.

Dzięki grantom w wielu szkołach, przedszkolach i bibliotekach powstały m.in. pracownie nowoczesnych technologii, wirtualne laboratoria chemiczne czy interaktywne sale do nauki języków obcych. W wielu miejscowościach pojawiły się defibrylatory, a mieszkańcy przeszli szkolenia z pierwszej pomocy.

Wnioski o grant w wysokości 20000 zł można składać na projekty wpierające m.in. rozwój lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizację życia społecznego i kulturalnego, edukację, ochronę środowiska czy poprawę bezpieczeństwa.

„Bierzemy udział w programie co roku. Dzięki pomysłom mieszkańców i grantom PSE udało nam się zrealizować już pięć projektów wspierających szkolną i przedszkolną infrastrukturę – w tym roku miasteczko ruchu drogowego oraz salę do zajęć terapeutycznych” – mówi Michał Rudzki, burmistrz Karczewa. „Takie programy jak >>WzMOCnij swoje otoczenie<< są bardzo potrzebne, ponieważ promują oddolne inicjatywy, wzmacniają lokalnych społeczników i budują w mieszkańcach poczucie sprawczości” – dodaje.

W tegorocznej edycji najwięcej wniosków dotyczyło projektów, które rozwijają przestrzeń publiczną – rewitalizację terenów zielonych czy modernizację placów zabaw.

„W dzisiejszych czasach umiejętność szycia jest sposobem na tanie ubranie i dekorację mieszkań. Zdobycie podstaw szycia na warsztatach ma służyć późniejszej aktywności uczestników przy zakładaniu grup tym zainteresowanych, aby we własnym zakresie kontynuować dalszy rozwój, wspierać się i inspirować wzajemnie przy realizowaniu własnych projektów krawieckich” – mówi Grażyna Michalkiewicz-Goszczyńska, inicjatorka projektu „Mocni w szyciu”, sfinansowanego z grantu PSE.

Jak co roku wsparcie otrzymały też ochotnicze straże pożarne, które dzięki temu mogły kupić m.in. nowoczesny sprzęt do ratowania życia.

Nabór do piątej edycji programu rozpocznie się wiosną 2023. Więcej informacji na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl.

Źródło informacji: PSE

 


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wiadomości Gliwice

About Author

Może Cię także zainteresować:

Polityka

15 małopolskich uczelni podpisało porozumienie na rzecz wspierania innowacji poprzez Program Erasmus+

W Zakopanem podczas seminarium „Małopolska – wyzwania rozwojowe. Wyjście poza horyzont”, organizowanym przez Fundację GAP, zostało podpisane porozumienie o współpracy
Polityka

MFiPR: Na Konwencie Samorządowym o nowej perspektywie finansowej dla województwa śląskiego (komunikat)

– Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje: Ponad 5 mld euro z polityki spójności na lata 2021-2027 otrzyma województwo śląskie
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Więcej
AKCEPTUJĘ