Gospodarka / Biznes

Gliwice: #TakiByłRok. Rozwój

Centrum Przesiadkowe

Oddano do użytku nowoczesny kompleks po północnej stronie dworca PKP. Połączył transport koleją z systemem stacji autobusów miejskich, regionalnych i międzynarodowych, oferując także wygodną infrastrukturę rowerową. Koszt inwestycji to ok. 200 mln zł. Dofinansowanie unijne wyniosło ok. 129 mln zł. Prace trwały 27 miesięcy.

Południowa strona dworca

Trwa modernizacja placu Piastów, placu przed dworcem PKP i ul. Bohaterów Getta Warszawskiego. Przebudowywany układ komunikacyjny w tej części Gliwic uzupełni rozwiązania wprowadzone w Centrum Przesiadkowym. Koszt inwestycji to ok. 46 mln zł.

Zachodnia obwodnica

Jest pozwolenie na budowę ostatniego odcinka obwodnicy zachodniej, od ul. Daszyńskiego do ul. Sowińskiego. Odcinek o długości blisko 2 km stanowić będzie docelowo całość wraz ze zbudowanym już odcinkiem łączącym ul. Rybnicką z ul. Daszyńskiego (obecnie ulica T. Mazowieckiego). Nowa część trasy powinna być gotowa na początku 2024 roku. Koszt inwestycji wyliczono na ok. 45 mln zł.
Rozbudowa Technoparku

Otwarto trzeci obiekt Technoparku – Inkubator Nowoczesnych Technologii dla gliwickich firm IT oraz gliwickich start-upów. Całkowity koszt inwestycji to 8 mln zł. W planach jest już następny projekt: IT HUB Gliwice.

Strategia Gliwice 2040

Uchwalono nową strategię rozwoju miasta, w której określono filary dalszego rozwoju Gliwic:
–    wzmacnianie solidnych podstaw rozwoju miasta pozwalających osiągać coraz lepszą jakość życia mieszkańców,
–    przygotowanie do następstw zmian klimatu,
–    wsparcie innowacyjnych technologii wyróżniających Gliwice spośród innych miast,
–    pogłębianie współpracy ze środowiskiem nauki i biznesu.

Partycypacja = Rozwój

Postawiono mocny akcent na partycypację i dialog społeczny.

Ruszyła elektroniczna platforma partycypacyjna decydujMYrazem.gliwice.pl. W ten sposób unowocześniono formułę konsultacji społecznych.
„Kierunek – dzielnice” – spotkania prezydenta miasta z mieszkańcami 21 gliwickich dzielnic – to ważny dialog społeczny oraz bezpośrednia wymiana poglądów i informacji o mieście.

W prace nad strategią Gliwice 2040 włączono ponad 1000 osób – dorosłych mieszkańców, dzieci i młodzież, ekspertów, reprezentantów lokalnych oraz regionalnych organizacji i instytucji.

W 10. edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego gliwiczanie oddali ok. 35,5 tys. ważnych głosów.


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wiadomości Gliwice

About Author

Może Cię także zainteresować:

Gospodarka / Biznes

MOSTOSTAL ZABRZE SA (4/2022) Podpisanie aneksu do listu intencyjnego zawartego przez spółkę zależną z Mercury Engineering Polska Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2021 z dnia 4 października 2021 roku w sprawie zawarcia listu intencyjnego dotyczącego realizacji
Gospodarka / Biznes

MOSTOSTAL ZABRZE SA (5/2022) Zawarcie aneksu do umowy ramowej o udzielanie gwarancji kontraktowych z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

MOSTOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 4 lutego 2022 r. MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. (spółka
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Więcej
AKCEPTUJĘ