Polityka

Śląskie Inwestycje w Transport Miejski – Przyjmowanie Zasobów z MFIPR

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że budżet Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego woj. śląskiego zostanie zwiększony o 81,77 mln zł. Środki te będą wykorzystane do zwiększenia wsparcia Unii Europejskiej dla zrealizowanych dotychczas projektów transportu miejskiego. Poprawa infrastruktury transportowej przyniesie wiele korzyści mieszkańcom i turystom – zwiększy bezpieczeństwo, a także zapewni szybszą i bardziej ekologiczną komunikację – powiedział Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej.

10 mld zł przeznaczonych na sektor niskoemisyjnego transportu publicznego w polskich miastach stawia go jako trzecią największą pozycję w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zaraz po sektorze drogowym i kolejowym.

Minister Grzegorz Puda zapewnił, że rząd wspiera rozwój Polski poprzez inwestycje w niskoemisyjny transport publiczny. Dzięki temu mieszkańcy aglomeracji śląskiej będą mieli dostęp do bezpiecznego i komfortowego transportu.

13 projektów z transportu miejskiego w subregionie centralnym woj. śląskiego otrzymało wsparcie finansowe z Programu POIiŚ. Łączna wartość tych inwestycji wyniosła 1,75 mld zł, z czego 952 mln zł pochodziło z funduszy europejskich – powiedział szef Ministerstwa Finansów i Polityki Regionalnej.

Jesteśmy dumni, że województwo śląskie cieszy się tak dużym wsparciem w rozwoju transportu miejskiego. Jest to kolejny krok w kierunku realizacji „Programu dla Śląska”. Nieustannie staramy się zmieniać oblicze transportu w naszym regionie, dzięki czemu mieszkańcy mają lepszy dostęp do usług komunikacyjnych – powiedział wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Inwestycje samorządowe mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców, dlatego też w ciągu ostatnich lat wybudowano cztery centra przesiadkowe, przebudowano dwa wąskie gardła na DK81 oraz zaplanowano budowę Tramwaju na Południe, kolejnych centrów przesiadkowych oraz przedłużenie ul. Bocheńskiego. Prezydent Katowic, Marcin Krupa, zapewnia, że dzięki dodatkowym środkom te inwestycje będą mogły mieć jeszcze większy zasięg.

Wiceprezydent Gliwic Mariusz Śpiewok wskazuje, że kolejne środki na zmiany w obszarze niskoemisyjnego transportu w województwie śląskim mogą przyczynić się do kontynuowania pozytywnych zmian, jakie zachodzą w tym regionie od lat.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne woj. śląskiego dotyczą budowy nowych i modernizacji istniejących linii tramwajowych wraz z zakupem wysokiej jakości taboru tramwajowego w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej, zakupu niskoemisyjnych autobusów w Katowicach, Gliwicach, Tychach i Jaworznie, rozwoju infrastruktury w postaci węzła przesiadkowego w Katowicach oraz wsparcia systemu ITS na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Wśród programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) na lata 2021-2027, Subregion Centralny Województwa Śląskiego szczególnie wyróżnia się, otrzymując największy przydział pieniędzy w wysokości 900 mln PLN, które mają służyć dofinansowaniu inwestycji w niskoemisyjny transport miejski. Warszawa jako drugi otrzymała wsparcie w tym samym programie.

Do udziału w briefingu zostali zaproszeni Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski, Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice, Mariusz Śpiewok – Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice oraz Przewodniczący Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, reprezentujący ZIT.

Rząd przeznaczył 81 mln zł na transport miejski na Śląsku, zwiększając tym samym możliwości komunikacyjne mieszkańców regionu.

Komunikaty PAP prezentowane są w serwisie bez wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji. Odpowiedzialność za ich treść ponosi nadawca, zgodnie z przepisami ustawy o prawie prasowym. (PAP)


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Avatar

Wiadomości Gliwice

About Author

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może Cię także zainteresować:

Polityka

15 małopolskich uczelni podpisało porozumienie na rzecz wspierania innowacji poprzez Program Erasmus+

W Zakopanem podczas seminarium „Małopolska – wyzwania rozwojowe. Wyjście poza horyzont”, organizowanym przez Fundację GAP, zostało podpisane porozumienie o współpracy
Polityka

MFiPR: Na Konwencie Samorządowym o nowej perspektywie finansowej dla województwa śląskiego (komunikat)

– Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje: Ponad 5 mld euro z polityki spójności na lata 2021-2027 otrzyma województwo śląskie
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Więcej
AKCEPTUJĘ