Nauka i technika

Adaptacja do zmian klimatu – podsumowanie II Śląskiego Konwentu Klimatycznego CLIMATE-CON 2023

11 i 12 października stadion śląski w Chorzowie był miejscem, w którym dyskutowano o ochronie powietrza, środowiska i klimatu. Spotkanie zgromadziło wielu uczestników, w tym przedstawicieli samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych, ekspertów, akademików, instytucji unijnych, przedsiębiorców, studentów, młodzieży szkolnej i mieszkańców województwa śląskiego.

W trakcie spotkania dyskutowano o zagadnieniach związanych z ochroną środowiska i klimatu. Uczestnicy wymieniali się swoimi doświadczeniami, wypracowali wiele konstruktywnych rozwiązań, a także podzielili się wiedzą i doświadczeniami w dziedzinie ochrony środowiska.

II Śląski Konwent Klimatyczny CLIMATE-CON 2023 był okazją do debaty na temat zmian klimatu oraz współczesnych sposobów zapewnienia ochrony środowiska. Przestrzeń wydarzenia skupiała się na prezentacjach i dyskusjach dotyczących adaptacji do skutków zmian klimatycznych oraz działań zapobiegających negatywnym skutkom tych zmian.

Uczestnicy CLIMATE-CON 2023 mieli szansę zgłębić problemy związane z ochroną środowiska, przedstawione nie tylko w kontekście województwa śląskiego, ale także innych regionów w Polsce. To cenna wiedza, która może zainteresować zarówno pracowników lokalnej administracji, jak i innych gości zainteresowanych tematyką ekologiczną.

Serdecznie witamy Jakuba Chełstowskiego, marszałka województwa śląskiego, profesora Jerzego Buzka, posła do Parlamentu Europejskiego, Virginijusa Sinkevičiusa, Komisarza Unii Europejskiej ds. środowiska oraz Magdę Kopczyńską, Dyrektor Generalną dyrekcji ds. Mobilności i Transportu!

Na wydarzeniu dyskutowano na szeroki temat związany z klimatem, od transformacji regionu górniczego województwa śląskiego aż po możliwość stworzenia miasta neutralnego klimatycznie. Poruszano także kwestie ekologicznego transportu, wyzwań klimatycznych dla nauki, zielonej mody i tego, czy możliwe jest prowadzenie biznesu w 100% przyjaznego dla klimatu.

Konferencja skupiła się na zagadnieniach związanych z klimatem, w tym na miastach neutralnych klimatycznie, budynkach zeroemisyjnych, wpływie zmian klimatycznych na bioróżnorodność, finansowaniu działań klimatycznych, skutkach zmian klimatu na zdrowie społeczne oraz wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii.

Uczestnicy wydarzenia wymienili swoje perspektywy na temat zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym wykorzystania innowacyjnych technologii, aby wspierać długoterminową strategię, zapewniającą wszystkim mieszkańcom możliwość dostępu do celów podróży i usług, poprawiającą stan bezpieczeństwa i redukującą zanieczyszczenie powietrza, hałas oraz emisję gazów cieplarnianych i konsumpcję energii.

Na wydarzeniu zostały przedstawione aż 28 panele dyskusyjne, które stanowiły arenę do wymiany wiedzy i doświadczeń ponad 90 prelegentów z dziedziny ochrony klimatu i adaptacji do jego zmian. Województwo śląskie jest jednym z regionów w Polsce, który aktywnie wdraża program LIFE EU, wspierający projekty prośrodowiskowe. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję poznać możliwości pozyskiwania funduszy europejskich na takie działania.

Dwudniowy panel tematyczny „Nauka dla klimatu”, zorganizowany podczas CLIMATE-CON 2023, przyciągnął uwagę przedstawicieli śląskich instytutów badawczych i uczelni. Przewodniczenie panelowi powierzono prof. dr. hab. Markowi Gzikowi – przewodniczącemu sejmiku województwa śląskiego, który skupił uwagę słuchaczy swoim wykładem.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego zorganizował blok warsztatów i debat, które zyskały spore zainteresowanie, pn. „Młodzież dla Klimatu”. To wyjątkowa okazja, by młodzi ludzie mogli wyrazić swoje spojrzenie na kwestie ochrony środowiska w regionie.

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję podziwiać zarówno pokaz mody i biżuterii recyklingowej „Ekomoda”, przygotowany przez uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach, jak i wystawę fotograficzną prezentującą wybrane ekoinwestycje gmin i miast, biorących udział w projekcie zintegrowanym LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Pokaz ten pozwolił zobaczyć, jak wykorzystać dostępne materiały odpadowe i nadać im nową wartość.


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wiadomości Gliwice

About Author

Może Cię także zainteresować:

Nauka i technika

Ogólnopolska Konferencja Operatorów Komunikacji Elektronicznej, 23-24 maja 2022 roku, Hotel Nosalowy Dwór, Zakopane

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej oraz Polska Fundacja Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Operatorów Komunikacji
Nauka i technika

AV-Poland 2022 – wybrane wnioski

Przezwyciężenie bariery, jaką jest brak akceptacji społecznej dla pojazdów autonomicznych (AV) i obawy dotyczące ich bezpieczeństwa, jest równie istotne dla
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Więcej
AKCEPTUJĘ