Polityka

KPRM: Konieczne wzmocnienie polskich służb specjalnych (komunikat)

– Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłasza:

Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski było głównym tematem dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów. Premier zadeklarował, że na wzmocnienie polskich służb specjalnych zostanie przeznaczone 100 mln zł. Ponadto Rada Ministrów przyjęła projekt zmieniający ustawę o prawach autorskich, uwzględniający tantiemy oraz propozycję wzrostu kryteriów dochodowych w pomocy społecznej.

Bezpieczeństwo Europy w obliczu działań rosyjskich i białoruskich służb

Minister Spraw Wewnętrznych i Koordynator ds. Służb Specjalnych Tomasz Siemoniak poinformował podczas posiedzenia rządu o narastającym zagrożeniu w Europie i Polsce ze strony agresywnych działań rosyjskich i białoruskich służb specjalnych. Informacja została przekazana w trybie poufnym.

Donald Tusk poinformował podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów, że zarówno z sojuszniczych, jak i naszych polskich źródeł wynika, że największym stopniu zagrożone ingerencjami i akcjami są Polska, Litwa, Łotwa, Estonia oraz trochę Finlandia.

Podczas rozmów z liderami państw i instytucji europejskich, premier zwrócił uwagę na aktywność obcych służb. Sygnały z wielu stolic europejskich były jednoznaczne. Premier podkreślił również, że temat ten jest regularnie poruszany także w ramach Rady Europejskiej.

Szef rządu ostrzega, że Rosja planuje ingerencje w wybory do Parlamentu Europejskiego, co stanowi rosnące zagrożenie. Jest to kolejny przypadek tego typu działań, jednak ich skala i agresja wzrastają.

Naszym celem jest zwiększenie finansowania dla polskich służb specjalnych, aby umożliwić odbudowę i wzmocnienie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. Skupiamy się na przeciwdziałaniu sabotażowi i dywersji, w przeciwieństwie do poprzednich rządów.

Premier Beata Szydło zlikwidowała 10 delegatur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 10 województwach kilka lat temu. Według kierownictwa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ta decyzja znacząco osłabiła zdolności rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom – Donald Tusk wyjaśnił.

Premier ogłosił przywrócenie delegatur i przekazanie dodatkowych środków, w tym 100 milionów złotych na wzmocnienie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. Środki pochodzą m.in. z rezerwy Prezesa Rady Ministrów.

Ważne jest odpowiednie zabezpieczenie granicy polsko-białoruskiej.

Potrzebujemy zainwestować więcej środków w zaporę na wschodniej granicy, aby skutecznie chronić nasze terytorium. Codziennie mierzymy się z próbami nielegalnego przekraczania granicy przez uchodźców z Białorusi, głównie zorganizowane grupy młodych i agresywnych mężczyzn.

Donald Tusk podczas wizyty na granicy polsko-białoruskiej oznajmił, że pomimo wielkiej promocji działań w tej kwestii w ostatnich latach, zapora nie spełnia oczekiwań. Straż Graniczna i wojsko jednoznacznie zaapelowały o wzmocnienie tej zapory.

Szef rządu podkreślił, że służba na granicy polsko-białoruskiej stanowi obecnie największe wyzwanie dla Straży Granicznej i wojska. Oprócz odpowiedniego wyposażenia, kluczowe jest także zrozumienie i wsparcie ze strony społeczeństwa. Obecnie funkcjonariusze Straży Granicznej i żołnierze stykają się z wzmożoną agresją nielegalnych migrantów.

Donald Tusk omawiał tę kwestię dzisiaj na Radzie Ministrów, również z Prokuratorem Generalnym. Podkreślił konieczność zapewnienia pełnego bezpieczeństwa prawnych dla żołnierzy i funkcjonariuszy.

Premier zaapelował także do pracowników służb cywilnych, takich jak pracownicy ochrony, podkreślając, że obecnie wszyscy stanowimy „front ochrony ojczyzny i naszego bezpieczeństwa wewnętrznego”.

Wzmożone pożary na terenie całego kraju

Ostatnio na terenie kraju zauważamy wzmożone pożary, włączając pożar składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich i hali targowej w Warszawie przy ul. Marywilskiej 44, autobusy w Bytomiu oraz pożar w szkole w Grodzisku Mazowieckim.

Donald Tusk podkreślił, że istotne jest sprawdzenie, czy istnieje jakakolwiek podstawa do podejrzeń o związek pożarów z działalnością innych państw. Należy jednak zaznaczyć, że na chwilę obecną nie ma żadnych dowodów na to, że pożary były rezultatem działań zewnętrznych sił. Niemniej jednak, istnieje nadal ryzyko sabotażu i dywersji, które należy brać pod uwagę.

Premier podkreślił, że niedawno udało się powstrzymać próby sabotażu i podpaleń, jak chociażby akcja ABW we Wrocławiu pod koniec stycznia. Wówczas funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, działającego w ramach zorganizowanej grupy przestępczej na zlecenie rosyjskich służb wywiadowczych, który planował podpalenia na terenie miasta.

Nowe przepisy dotyczące tantiem dla twórców

Projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów

Zmiany w płaceniu tantiem dla twórców przez platformy streamingowe

Aby uzyskać szczegółowe informacje, można odwiedzić stronę: https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-prawie-autorskim-i-prawach-pokrewnych-oraz-niektorych-innych-ustaw4.

Na dzisiejszym posiedzeniu rząd przyjął propozycję zmiany kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej od 1 stycznia 2025 r. Zaproponowano, aby dla osób samotnych było to 1010 zł, a dla osób w rodzinie – 823 zł.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/web/premier/propozycja-zmiany-kwot-kryteriów-dochodowych-uprawniających-do-świadczeń-z-pomocy-społecznej-od-dnia-1-stycznia-2025-r.

Komunikaty publikowane w serwisie PAP są przedstawiane w formie oryginalnej bez żadnych zmian wprowadzanych przez PAP SA. Nadawca komunikatu jest odpowiedzialny za treść, zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wiadomości Gliwice

About Author

Może Cię także zainteresować:

Polityka

15 małopolskich uczelni podpisało porozumienie na rzecz wspierania innowacji poprzez Program Erasmus+

W Zakopanem podczas seminarium „Małopolska – wyzwania rozwojowe. Wyjście poza horyzont”, organizowanym przez Fundację GAP, zostało podpisane porozumienie o współpracy
Polityka

MFiPR: Na Konwencie Samorządowym o nowej perspektywie finansowej dla województwa śląskiego (komunikat)

– Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje: Ponad 5 mld euro z polityki spójności na lata 2021-2027 otrzyma województwo śląskie
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Więcej
AKCEPTUJĘ