Polityka

MŚP: Wielomiesięczna batalia Rzecznika MŚP zakończona zwycięstwem! Przełomowe orzeczenie Sądu Najwyższego (komunikat)

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców pragnie poinformować, że Sąd Najwyższy skrócił prawną działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który stosował niezgodne z prawem pojęcie tzw. wspólnika iluzorycznego. ZUS naruszał prawa osób posiadających ponad 90% udziałów w spółce z o.o., obciążając je obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym lub pozbawiając prawa do ubezpieczenia, jeśli zatrudniły się na etacie w swojej własnej spółce. ZUS traktował mniejszościowego udziałowca jako „wspólnika iluzorycznego” i spółkę jako faktycznie jednoosobową.

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, wielokrotnie protestował przeciwko praktyce orzeczniczej ZUS. W maju 2023 roku skierował wniosek o objaśnienie prawne do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w związku z wykreowaniem przez ZUS nieustawowej kategorii tzw. wspólnika iluzorycznego. Według Abramowicza, taka praktyka narusza przepisy Konstytucji Biznesu, w tym zasadę, że przedsiębiorca może podejmować wszelkie działania z wyjątkiem tych, których zakazują przepisy prawa, oraz że może być obowiązany do określonego zachowania tylko na podstawie przepisów prawa.

Zdaniem Rzecznika MŚP, kategoria „wspólnika iluzorycznego” nie została wprowadzona do polskiego systemu prawnego przez wyraźną decyzję ustawodawcy, lecz jest rezultatem uznaniowych praktyk sądów i organów rentowych. Ponadto, te praktyki są sprzeczne z konstytucyjną zasadą ochrony praw słusznie nabytych oraz z informacją zawartą w Krajowym Rejestrze Sądowym, gdzie spółki takie są rejestrowane jako wieloosobowe.

W październiku 2023 roku złożyłem wniosek do Prokuratury Rejonowej w Chorzowie o wszczęcie postępowania przygotowawczego wobec urzędnika oddziału ZUS. Według mnie, urzędnik ten przekroczył swoje uprawnienia, nakładając na większościowego udziałowca spółki obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, traktując go jakby prowadził działalność w formie spółki jednoosobowej” – wyjaśnił Adam Abramowicz.

Spór dotyczący operowania konstrukcją „wspólnika iluzorycznego” zaangażował także Rzecznika Praw Obywatelskich, który zajął podobne stanowisko jak Rzecznik MŚP. Jednakże, ani orzeczenia sądów, ani praktyka ZUS nie uległy zmianie w wyniku tych interwencji. Dopiero Sąd Najwyższy podjął się rozstrzygnięcia sprawy. W uchwale z dnia 21 lutego 2024 Sąd podzielił stanowisko Rzecznika MŚP, stwierdzając, że „Wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 proc. udziałów nie podlega ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych”.

Nowa wersja:
W długo trwającej walce Rzecznika MŚP zakończyła się zgodnie z prawem, z duchem Konstytucji Biznesu i z zadowoleniem przedsiębiorców. Praktyki arbitralne ZUS zostały powstrzymane, co oznacza krok naprzód w budowaniu państwa prawa i przyjaznego środowiska dla przedsiębiorców w Polsce!

UWAGA: Komunikaty publikowane w serwisie PAP są prezentowane w formie oryginalnej dostarczonej przez nadawcę, bez dokonywania przez PAP SA w likwidacji jakichkolwiek zmian w ich treści. Nadawca komunikatu ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wiadomości Gliwice

About Author

Może Cię także zainteresować:

Polityka

15 małopolskich uczelni podpisało porozumienie na rzecz wspierania innowacji poprzez Program Erasmus+

W Zakopanem podczas seminarium „Małopolska – wyzwania rozwojowe. Wyjście poza horyzont”, organizowanym przez Fundację GAP, zostało podpisane porozumienie o współpracy
Polityka

MFiPR: Na Konwencie Samorządowym o nowej perspektywie finansowej dla województwa śląskiego (komunikat)

– Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje: Ponad 5 mld euro z polityki spójności na lata 2021-2027 otrzyma województwo śląskie
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Więcej
AKCEPTUJĘ