Gospodarka / Biznes

MFIPR: Dla babci i dziadka, dla wszystkich – Program Dostępność Plus (komunikat)

– Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje:

Program Dostępność Plus jest kompleksowy. Dotyka bardzo wielu ważnych sfer życia obywateli – nas wszystkich, ale jego głównymi adresatami są osoby starsze oraz z niepełnosprawnościami. Pamiętajmy, że takich osób jest wokół nas wiele. W dostępności szczególnie ważna jest właśnie otwartość na drugiego człowieka oraz jego potrzeby. Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka przypominamy uniwersalne przesłanie Programu Dostępność Plus, nadzorowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zmiany prawne i wytyczne, koordynatorzy dostępności, Rada Dostępności, Partnerstwo na rzecz dostępności, stworzenie systemu raportowania dostępności i certyfikacji, wypracowane dobre praktyki, wspieranie innowacji dla dostępności, udostępnianie poradników, standardów, wskazówek – tak kompleksowo od ponad 3 lat realizowany jest rządowy Program Dostępność Plus. Na te działania wydaliśmy w latach 2018-2021 blisko 9 mld zł.

Źródłami finansowania dostępności są fundusze europejskie oraz publiczne środki krajowe (budżet państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego, środki PFRON, Fundusz Solidarnościowy, czy utworzony w 2019 r. Fundusz Dostępności).

Seniorzy korzystają już z efektów Programu. Takie projekty i konkursy jak: „Transport door to door”, „Usługi społeczne”, „Dostępna służba zdrowia”, „Dostępny transport publiczny”, „Innowacje, jako poligon dostępności”, czy „Dobry pomysł”, dostarczają setek rozwiązań, z których na co dzień mogą korzystać osoby starsze. Są to np. specjalnie przystosowane meble, urządzenia telemedyczne do monitorowania zdrowia, nowoczesne windy w blokach oraz wyremontowane chodniki i ławki w parkach. Wszystko to sprawia, że babcie i dziadkowie mogą samodzielnie i komfortowo funkcjonować.

Celem Programu Dostępność Plus jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób ze szczególnymi potrzebami. Seniorzy są taką grupą. Program koncentruje się on na dostosowani przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli.

– Od 3 lat, dzięki środkom unijnym, usuwamy bariery i zapewniamy dostępność w aspekcie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym w budynkach wielorodzinnych, szpitalach, szkołach, transporcie publicznym, urzędach, czy w przestrzeni publicznej miast. To już 1088 miejsc, w których dostępność staje się standardem, a nie przywilejem – podsumowuje wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Od września 2021 r. instytucje publiczne wydając środki publiczne, wymagają od wykonawców i dostawców (także z sektora prywatnego) zachowania reguł dostępności przy realizacji zlecanych zadań.

Ustawa o zapewnianiu dostępności wprowadziła także instrument postępowania skargowego, który daje osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość dochodzenia swoich praw w zakresie dostępności. Nad poprawą dostępności urzędów i instytucji (w szczególności w samorządach) czuwa 2100 koordynatorów dostępności powołanych na mocy ustawy.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe. (PAP)

kom/ amac/

Wiadomości Gliwice

About Author

Może Cię także zainteresować:

Gospodarka / Biznes

MOSTOSTAL ZABRZE SA (4/2022) Podpisanie aneksu do listu intencyjnego zawartego przez spółkę zależną z Mercury Engineering Polska Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2021 z dnia 4 października 2021 roku w sprawie zawarcia listu intencyjnego dotyczącego realizacji
Gospodarka / Biznes

MOSTOSTAL ZABRZE SA (5/2022) Zawarcie aneksu do umowy ramowej o udzielanie gwarancji kontraktowych z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

MOSTOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 4 lutego 2022 r. MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. (spółka
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Więcej
AKCEPTUJĘ