Gospodarka / Biznes

Rusza realizacja kolejnego odcinka S11

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na budowę 12,5-kilometrowego odcinka S11 pomiędzy Kępnem i Siemianicami. To pierwszy z trzech odcinków 46-kilometrowej trasy, który będzie realizowany w najbliższym czasie. Za przygotowanie projektu budowlanego oraz realizację prac w terenie odpowiedzialna będzie firma Polaqua. Wartość umowy to 375 650 011 zł, a czas realizacji 39 miesięcy (bez okresów zimowych, 16 grudnia – 15 marca, w trakcie prac budowlanych).

Znajdują się na jakimś etapie kolejne odcinki?

Firma Polaqua, GDDKiA, została uznana za najkorzystniejszą ofertę w przetargu na realizację odcinka Siemianice – Gotartów o długości 22,7 km, oferującą wartość 523 152 279 zł. Mimo odwołania jednego z konkurentów, Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła je w całości, a teraz oczekuje się pozytywnej opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przed podpisaniem umowy.

Obwodnica Olesna o długości 10,5 km, na trzeci odcinek, Gotartów, otrzymała osiem ofert. Konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud zostało uznane za najkorzystniejsze, oferującą wartość 464 941 426,57 zł. Decyzja ta została potwierdzona po odwołaniu KIO.

Nowa droga ekspresowa Kępno – Siemianice

Planowana inwestycja zakłada budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 12,5 km w województwie wielkopolskim, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Droga będzie stanowiła połączenie z obwodnicą Kępna (II etap) i ominie miejscowości Słupia Pod Kępnem, Łęka Opatowska, Opatów i Siemianice.

Planowana jest nowa trasa o znacznej długości, która będzie poprowadzona nowym śladem. W ramach projektu przewidziano budowę dziesięciu obiektów inżynierskich, w tym przejść dla zwierząt. Dodatkowo, planuje się budowę węzła drogowego Siemianice.

Co zawierać będą kolejne odcinki?

Na dwóch kolejnych odcinkach planowane jest poprowadzenie nowego śladu dwujezdniowej trasy na znacznej długości:

1. Siemianice – Gotartów (22,7 km),
2. Gotartów – początek obwodnicy Olesna (10,5 km).

Trasa będzie obejmować budowę kilkudziesięciu obiektów inżynierskich, w tym przejść dla zwierząt. Na tych odcinkach planowane jest również wybudowanie kolejnych węzłów drogowych: Byczyna, Kluczbork Północ oraz Kluczbork Południe. Po węźle Kluczbork Północ przewidziana jest lokalizacja Miejsc Obsługi Podróżnych po obu stronach drogi. W okolicy tego węzła planowana jest również budowa Obwodu Utrzymania Drogi.

Cała inwestycja obejmuje budowę urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także modernizację infrastruktury technicznej, w tym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i urządzeń melioracyjnych. Dodatkowo, wzdłuż głównej trasy zostaną wybudowane dodatkowe jezdnie obsługujące przyległy teren.

Historia tła

We wrześniu 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Opolu zatwierdził decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla blisko 46 km odcinka. Wybrał on rekomendowany wariant przebiegu drogi (W2B, czyli wariant żółto-zielony). Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, po rozpatrzeniu odwołań, utrzymał DŚU w mocy 28 listopada br. Decyzja ta stała się ostateczna 13 marca br.

Komfort i bezpieczeństwo podróży są naszym priorytetem.

Nasze inwestycje poprawią jakość szlaków komunikacyjnych na terenie województw wielkopolskiego, łódzkiego i opolskiego, a także pomogą w wyprowadzeniu ruchu tranzytowego z miast na osi północ-południe dzięki drodze ekspresowej S11.

Pierwszy odcinek ekspresowej S11 w województwie opolskim został otwarty dla ruchu drogowego, co pozwala kierowcom korzystać z nowej trasy.

Oddanie do użytku obwodnicy Olesna w lipcu 2023 r. przez GDDKiA oznacza dostępność blisko 25 km dwujezdniowej trasy z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Inwestycja obejmuje również budowę 24 obiektów mostowych oraz węzła Olesno, co stanowi pierwszy odcinek drogi ekspresowej w woj. opolskim. Obwodnica Olesna jest jedną z inwestycji zrealizowanych w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych.

Planowana droga ekspresowa S11 połączy cztery województwa, tworząc nową trasę o długości ponad 580 km. Połączy ona Kołobrzeg, Piłę, Poznań, Kępno i Aglomerację Śląską, zwiększając dostępność komunikacyjną w regionie.

Obecnie dostępnych jest ponad 150 km drogi, ale inwestycje i prace przygotowawcze trwają nad kolejnymi odcinkami. W ciągu najbliższych lat podróż z Kołobrzegu do węzła Piekary Śląskie zajmie samochodem osobowym nieco ponad 5 godz., a po zakończeniu budowy cała trasa S11 będzie gotowa do użytku.


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wiadomości Gliwice

About Author

Może Cię także zainteresować:

Gospodarka / Biznes

MOSTOSTAL ZABRZE SA (4/2022) Podpisanie aneksu do listu intencyjnego zawartego przez spółkę zależną z Mercury Engineering Polska Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2021 z dnia 4 października 2021 roku w sprawie zawarcia listu intencyjnego dotyczącego realizacji
Gospodarka / Biznes

MOSTOSTAL ZABRZE SA (5/2022) Zawarcie aneksu do umowy ramowej o udzielanie gwarancji kontraktowych z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

MOSTOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 4 lutego 2022 r. MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. (spółka
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Więcej
AKCEPTUJĘ