Polityka

MS: O wszczęciu procedury odwołania Prezesów oraz Wiceprezesów Sądów Rejonowych w Tarnowskich Górach, w Gliwicach i Rudzie Śląskiej oraz ich zawieszenia w pełnieniu czynności (komunikat)

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło rozpoczęcie procedury odwołania ze stanowiska Prezesów i Wiceprezesów Sądów Rejonowych w Tarnowskich Górach, w Gliwicach i Rudzie Śląskiej, a także ich zawieszenia w pełnieniu czynności od 5 kwietnia br. Kolegia sądów otrzymały odpowiednie powiadomienia na ten temat.

Procedura odwołania dotyczy Prezesów i Wiceprezesów Sądów Rejonowych w Tarnowskich Górach, w Gliwicach i Rudzie Śląskiej. Ich zawieszenie w pełnieniu czynności zostało ogłoszone przez Ministerstwo Sprawiedliwości i jest obecnie w trakcie procedury odwoławczej, która rozpoczęła się 5 kwietnia br.

1. Prezes Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach sędzie Marcina Kulikowskiego;

2. Prezes Sądu Rejonowego w Gliwicach sędzi Joanny Zachorowskiej;

3. Prezes Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej sędzi Ewy Żarkiewicz-Marek;

4. Wiceprezes Sądu Rejonowego w Gliwicach sędzi Barbary Klepacz;

5. Wiceprezes Sądu Rejonowego w Gliwicach sędzi Anny Jaworskiej-Wieloch;

6. Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej sędziego Adriana Klanka.

Zgodnie z art. 27 § 1 pkt. 2 ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, prezes i wiceprezes sądu mogą być odwołani przez Ministra Sprawiedliwości w toku kadencji m.in. w przypadku, gdy „dalszego pełnienia funkcji nie da się pogodzić z innymi powodami z dobrem wymiaru sprawiedliwości”.

Prezes Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, sędzia Marcin Kulikowski, został powołany na to stanowisko przez wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka w dniu 7 listopada 2017 r. zgodnie z znowelizowanymi przepisami ustawy o sądach powszechnych, które wykluczyły udział samorządu sędziowskiego w procesie powoływania prezesów sądów.

10 listopada 2021 r. odbyło się ponowne powołanie na stanowisko Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.

Podpisanie w 2018 r. listy poparcia sędzi Teresy Kurcyusz-Furmanik, kandydującej do Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w sposób nieprawidłowy zgodnie z ustawą z 8 grudnia 2017 r., przyspieszyło karierę sędziego.

Prezes Sądu Rejonowego w Gliwicach, sędzia Joanna Zachorowska, została powołana na stanowisko Wiceprezesa Sądu 22 listopada 2017 r. przez wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka. Proces powołania oparty był na przepisach znowelizowanej ustawy o sądach powszechnych, które wykluczyły udział samorządu sędziowskiego.

24 listopada 2021 r. – ponowne powołanie na stanowisko Wiceprezes Sądu Rejonowego w Gliwicach;

26 czerwca 2023 r. – powołanie na stanowisko Prezes Sądu Rejonowego w Gliwicach;

Karierę sędzi przyspieszyło złożenie w 2018 r. podpisu na liście poparcia sędzi Teresie Kurcyusz-Furmanik kandydującej do KRS.

Przesłanki odwołania Prezes Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej sędzi Ewy Żarkiewicz-Marek:

10 listopada 2017 r. – powołanie na stanowisko Prezes Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej przez wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka w oparciu o przepisy znowelizowanej u.s.p., które wykluczyły udział samorządu sędziowskiego w procesie powoływania prezesów sądów;

10 listopada 2021 r. sędzia został ponownie powołany na stanowisko Prezesa Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej.

Karierę sędziego przyspieszyło złożenie w 2018 r. podpisu na liście poparcia sędzi Teresy Kurcyusz-Furmanik kandydującej do KRS.

Przesłanki odwołania Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Gliwicach sędzi Barbary Klepacz:

23 listopada 2017 r. sędzia została powołana na stanowisko Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Gliwicach przez wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka w oparciu o przepisy znowelizowanej u.s.p., które wykluczyły udział samorządu sędziowskiego w procesie powoływania prezesów sądów.

W dniu 24 listopada 2021 r. sędzia został ponownie powołany na stanowisko Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Gliwicach.

W 2018 r. karierę sędziego przyspieszyło złożenie podpisu na liście poparcia sędzi Teresie Kurcyusz-Furmanik i sędziemu Leszkowi Mazurowi kandydującym do KRS.

Przesłanki odwołania sędziego Adriana Klanka, Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej:

10 listopada 2017 r. sędzia został powołany na stanowisko Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej przez wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka w oparciu o przepisy znowelizowanej u.s.p., które wykluczyły udział samorządu sędziowskiego w procesie powoływania prezesów sądów.

Ponowne powołanie na stanowisko Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej 20 grudnia 2021 r.

Karierę sędziego przyspieszyło złożenie w 2018 r. podpisu na liście poparcia sędzi Teresie Kurcyusz-Furmanik i Leszkowi Mazurowi kandydującym do KRS.

Przesłanki odwołania Wiceprezes Sądu Rejonowego w Gliwicach sędzi Anny Jaworskiej-Wieloch:

Powołanie na stanowisko sędzi w Sądzie Rejonowym w Gliwicach postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy 25 sierpnia 2021 r.

Powołanie na stanowisko Wiceprezes Sądu Rejonowego w Gliwicach 7 sierpnia 2023 r. w sytuacji zaledwie dwuletniego doświadczenia na stanowisku sędziowskim.

Do czasu zakończenia procedury wszyscy odwoływani prezesi i wiceprezesi sądów zostali zawieszeni w pełnieniu obowiązków służbowych.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wiadomości Gliwice

About Author

Może Cię także zainteresować:

Polityka

15 małopolskich uczelni podpisało porozumienie na rzecz wspierania innowacji poprzez Program Erasmus+

W Zakopanem podczas seminarium „Małopolska – wyzwania rozwojowe. Wyjście poza horyzont”, organizowanym przez Fundację GAP, zostało podpisane porozumienie o współpracy
Polityka

MFiPR: Na Konwencie Samorządowym o nowej perspektywie finansowej dla województwa śląskiego (komunikat)

– Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje: Ponad 5 mld euro z polityki spójności na lata 2021-2027 otrzyma województwo śląskie
Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Więcej
AKCEPTUJĘ